Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thông báo về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao Vàng

Ngày 25/10/2023 15:07:16

 Ngày 25/10/2023, UBND thị trấn Sao Vàng ban hành thông báo số 52/TB-UBND gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Sao Vàng về việc thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao vàng (Khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông nmghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lam Sơn, Thanh Hoá tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân).
Sau đây là toàn văn thông báo:
Thông báo niêm yết công khai của UBND thị trấn Sao Vàng.pdf

Thông báo về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao Vàng

Đăng lúc: 25/10/2023 15:07:16 (GMT+7)

 Ngày 25/10/2023, UBND thị trấn Sao Vàng ban hành thông báo số 52/TB-UBND gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Sao Vàng về việc thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất ở xen cư tại thị trấn Sao vàng (Khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông nmghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lam Sơn, Thanh Hoá tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân).
Sau đây là toàn văn thông báo:
Thông báo niêm yết công khai của UBND thị trấn Sao Vàng.pdf

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com