Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 14/04/2023 00:00:00

LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 24/11/2022 (GMT+7)

100%

- UBND tỉnh vừa có văn bản về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân và các Khu dân cư, tái định cư khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.


Theo đó, thống nhất chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân nghiên cứu phương án quy hoạch chi tiết tại khu vực đô thị mới Lam Sơn - Sao Vàng. Cụ thể, quy hoạch chi tiết Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng có diện tích khoảng 350 ha; 05 Khu dân cư mới thuộc ranh giới Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, gồm: Khu dân cư thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú (vị trí số 3, diện tích khoảng 60 ha); Khu dân cư thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú (vị trí số 5, diện tích khoảng 3,4 ha); Khu dân cư tại thị trấn Lam Sơn (vị trí số 7, diện tích khoảng 10 ha); Khu dân cư tại xã Thọ Lâm (vị trí số 8, diện tích khoảng 20 ha); Khu dân cư Đồng Bông, thị trấn Lam Sơn (vị trí số 9, diện tích khoảng 20 ha); Diện tích và ranh giới các khu vực nêu trên được xác định cụ thể theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng được duyệt và phù hợp với hiện trạng khu vực.

Sau khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng được phê duyệt, UBND huyện Thọ Xuân chủ động bố trí nguồn vốn đảm bảo quy định của pháp luật để tổ chức lập các quy hoạch chi tiết nêu trên. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết phải phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt và các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm cập nhật, đồng bộ chức năng sử dụng đất của quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thống nhất điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân. Giao UBND huyện Thọ Xuân rà soát công việc liên quan và dự kiến thời gian hoàn thành để đề xuất chuyển tiếp nhiệm vụ nêu trên vào Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)

 

  

LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 14/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 24/11/2022 (GMT+7)

100%

- UBND tỉnh vừa có văn bản về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân và các Khu dân cư, tái định cư khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.


Theo đó, thống nhất chủ trương để UBND huyện Thọ Xuân nghiên cứu phương án quy hoạch chi tiết tại khu vực đô thị mới Lam Sơn - Sao Vàng. Cụ thể, quy hoạch chi tiết Khu đô thị Trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng có diện tích khoảng 350 ha; 05 Khu dân cư mới thuộc ranh giới Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, gồm: Khu dân cư thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú (vị trí số 3, diện tích khoảng 60 ha); Khu dân cư thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú (vị trí số 5, diện tích khoảng 3,4 ha); Khu dân cư tại thị trấn Lam Sơn (vị trí số 7, diện tích khoảng 10 ha); Khu dân cư tại xã Thọ Lâm (vị trí số 8, diện tích khoảng 20 ha); Khu dân cư Đồng Bông, thị trấn Lam Sơn (vị trí số 9, diện tích khoảng 20 ha); Diện tích và ranh giới các khu vực nêu trên được xác định cụ thể theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng được duyệt và phù hợp với hiện trạng khu vực.

Sau khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng được phê duyệt, UBND huyện Thọ Xuân chủ động bố trí nguồn vốn đảm bảo quy định của pháp luật để tổ chức lập các quy hoạch chi tiết nêu trên. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết phải phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt và các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm cập nhật, đồng bộ chức năng sử dụng đất của quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thống nhất điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới huyện Thọ Xuân. Giao UBND huyện Thọ Xuân rà soát công việc liên quan và dự kiến thời gian hoàn thành để đề xuất chuyển tiếp nhiệm vụ nêu trên vào Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com