Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao RICHFARM

Ngày 28/10/2022 10:29:21

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/HU, ngày 01/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đơn đề nghị của Công ty TNHH TM -DV nông nghiệp CNC Rich Farm và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sao Vàng ngày 22/9/2022 về việc quyết định thành lập chi bộ công ty TNHH TM -DV nông nghiệp CNC Rich Farm trực thuộc Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

          Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy. Ngày 29/9/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sao Vàng tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH TM-DV nông nghiệp CNC Rich Farm trực thuộc Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

Tham dự buổi lễ công bố có Đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân, phó Trưởng vùng; Đồng chí: Trịnh Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân; Đồng chí: Lê Văn Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn; Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Đồng chí Lê Xuân Bàn, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên.
z3833439140449_f7a0588df0861e4a092f40bab9713e44.jpg

Tại Hội nghị Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí Thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn đã Công bố Quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp, chỉ định Bí thư chi bộ lâm thời và danh sách đảng viên kèm theo; phát biểu giao nhiệm vụ cho chi bộ. Đồng chí Lê Thị Vân Bí thư chi bộ lâm thời ra mắt nhận nhiệm vụ.
z3833439213939_da343e02da988babc7d191e6714393a8.jpg
z3833439151144_ee016e0c03c8074227fedc97a873fca4.jpg

Chi bộ Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Rich Farm là chi bộ cơ sở doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn ra quyết định thành lập từ trước đến nay.

Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, nhân viên công ty. Chi bộ sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, vận động các thành viên trong doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng, người lao động; đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và đúng pháp luật, kinh doanh hiệu quả; góp sức cùng sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

Một số hình ảnh của buổi lễ: 
z3833439139417_a83182769eb989baf3894dd7d112fc19.jpgz3833439202202_2dd09b85e407b6c683c2952f7b839fd4.jpgz3833439150086_210564cb6b1a4b79e8ba42d7ba83f903.jpg

Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao RICHFARM

Đăng lúc: 28/10/2022 10:29:21 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/HU, ngày 01/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đơn đề nghị của Công ty TNHH TM -DV nông nghiệp CNC Rich Farm và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sao Vàng ngày 22/9/2022 về việc quyết định thành lập chi bộ công ty TNHH TM -DV nông nghiệp CNC Rich Farm trực thuộc Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

          Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy. Ngày 29/9/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sao Vàng tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH TM-DV nông nghiệp CNC Rich Farm trực thuộc Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

Tham dự buổi lễ công bố có Đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân, phó Trưởng vùng; Đồng chí: Trịnh Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân; Đồng chí: Lê Văn Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn; Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn; Đồng chí Lê Xuân Bàn, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên.
z3833439140449_f7a0588df0861e4a092f40bab9713e44.jpg

Tại Hội nghị Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí Thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn đã Công bố Quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp, chỉ định Bí thư chi bộ lâm thời và danh sách đảng viên kèm theo; phát biểu giao nhiệm vụ cho chi bộ. Đồng chí Lê Thị Vân Bí thư chi bộ lâm thời ra mắt nhận nhiệm vụ.
z3833439213939_da343e02da988babc7d191e6714393a8.jpg
z3833439151144_ee016e0c03c8074227fedc97a873fca4.jpg

Chi bộ Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Rich Farm là chi bộ cơ sở doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn ra quyết định thành lập từ trước đến nay.

Việc thành lập chi bộ đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, nhân viên công ty. Chi bộ sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, vận động các thành viên trong doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng, người lao động; đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và đúng pháp luật, kinh doanh hiệu quả; góp sức cùng sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ thị trấn Sao Vàng.

Một số hình ảnh của buổi lễ: 
z3833439139417_a83182769eb989baf3894dd7d112fc19.jpgz3833439202202_2dd09b85e407b6c683c2952f7b839fd4.jpgz3833439150086_210564cb6b1a4b79e8ba42d7ba83f903.jpg

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com