Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Đảng bộ thị trấn Sao Vàng chú trọng công tác phát triển Đảng viên

Ngày 27/10/2022 10:25:41

 

          Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ tiêu của Ban Thường vụ Huyện ủy giao, Đảng ủy thị trấn đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ  trực thuộc; đồng thời tập trung lãnh chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, của các chi hội, chi đoàn. Từ đó đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành công tác phát triển Đảng viên theo chỉ tiêu của Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên trong thời gian tới. Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt quan tâm đến các em học sinh đang theo học tại các trường THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú trong thời gian nghỉ hè đủ điều kiện giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới./.

 

 

 

 

 

 

 

Đảng bộ thị trấn Sao Vàng chú trọng công tác phát triển Đảng viên

Đăng lúc: 27/10/2022 10:25:41 (GMT+7)

 

          Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Ngay từ đầu năm trên cơ sở chỉ tiêu của Ban Thường vụ Huyện ủy giao, Đảng ủy thị trấn đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ  trực thuộc; đồng thời tập trung lãnh chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp vào Đảng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, của các chi hội, chi đoàn. Từ đó đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành công tác phát triển Đảng viên theo chỉ tiêu của Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên trong thời gian tới. Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt quan tâm đến các em học sinh đang theo học tại các trường THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú trong thời gian nghỉ hè đủ điều kiện giới thiệu, bồi dưỡng, giúp đỡ để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới./.

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com