Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN SAO VÀNG

Ngày 21/09/2022 09:20:47

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: LÊ VĂN ĐỊNH

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy TT Sao Vàng

- Quê quán: Xuân Hòa, Thọ Xuân

 

Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

Đồng chí: LÊ XUÂN BÀN

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

- Quê quán: Xuân Tín, Thọ Xuân

 

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: LÊ VĂN ĐỊNH

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy TT Sao Vàng

- Quê quán: Xuân Hòa, Thọ Xuân

 

Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

Đồng chí: LÊ XUÂN BÀN

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

- Quê quán: Xuân Tín, Thọ Xuân

 

Đồng chí: ĐINH NGỌC BÌNH

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

 

Đồng chí: TRỊNH THỊ ĐÀO

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBMTTQ thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Lê Văn Định

UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn

2

Cao Văn Xuân

UVBTV, Phó BT TT ĐU, Chủ tịch HĐND thị trấn

3

Lê Xuân Bàn

UV BTV Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND thị trấn

4

Đinh Ngọc Bình

UV BTV Đảng ủy, PCT UBND thị trấn

5

Trịnh Thị Đào

UV BTV, CT. UB MTTQ thị trấn

6

Bùi Trọng Toàn

ĐUV. PCT. UBND thị trấn

7

Mạc Văn Tỉnh

ĐUV. PCT. UBND thị trấn

8

Nguyễn Hải Hưng

ĐUV. Trưởng công an thị trấn

9

Phạm Văn Dũng

ĐUV. Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn

10

Lê Thị Duyên

ĐUV. Chủ tịch Hội LHPN thị trấn

11

Trịnh Duy Đức

ĐUV. Chủ tịch Hội ND thị trấn

12

Lê Văn Tiến

ĐUV. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

13

Lê Thị Oanh

ĐUV. BTCB, HT Trường Mầm non Xuân Thắng

14

Mai Quang Vinh

ĐUV. Bí thư chi bộ Khu phố 3

           Theo Đảng ủy thị trấn Sao Vàng

 

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN SAO VÀNG

Đăng lúc: 21/09/2022 09:20:47 (GMT+7)

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: LÊ VĂN ĐỊNH

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy TT Sao Vàng

- Quê quán: Xuân Hòa, Thọ Xuân

 

Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

Đồng chí: LÊ XUÂN BÀN

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

- Quê quán: Xuân Tín, Thọ Xuân

 

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

Đồng chí: LÊ VĂN ĐỊNH

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy TT Sao Vàng

- Quê quán: Xuân Hòa, Thọ Xuân

 

Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

 - Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

Đồng chí: LÊ XUÂN BÀN

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông học

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

- Quê quán: Xuân Tín, Thọ Xuân

 

Đồng chí: ĐINH NGỌC BÌNH

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

 

Đồng chí: TRỊNH THỊ ĐÀO

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBMTTQ thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Lê Văn Định

UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn

2

Cao Văn Xuân

UVBTV, Phó BT TT ĐU, Chủ tịch HĐND thị trấn

3

Lê Xuân Bàn

UV BTV Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND thị trấn

4

Đinh Ngọc Bình

UV BTV Đảng ủy, PCT UBND thị trấn

5

Trịnh Thị Đào

UV BTV, CT. UB MTTQ thị trấn

6

Bùi Trọng Toàn

ĐUV. PCT. UBND thị trấn

7

Mạc Văn Tỉnh

ĐUV. PCT. UBND thị trấn

8

Nguyễn Hải Hưng

ĐUV. Trưởng công an thị trấn

9

Phạm Văn Dũng

ĐUV. Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị trấn

10

Lê Thị Duyên

ĐUV. Chủ tịch Hội LHPN thị trấn

11

Trịnh Duy Đức

ĐUV. Chủ tịch Hội ND thị trấn

12

Lê Văn Tiến

ĐUV. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

13

Lê Thị Oanh

ĐUV. BTCB, HT Trường Mầm non Xuân Thắng

14

Mai Quang Vinh

ĐUV. Bí thư chi bộ Khu phố 3

           Theo Đảng ủy thị trấn Sao Vàng

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com