Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Hội nghị Học tập, Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa XIII và các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị trấn

Ngày 05/10/2022 08:36:50

          Ngày 30/9/2022, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lầm thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022 cho các đảng viên.

            Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách thị trấn, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng của các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí Đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022.

          Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc Hội nghị.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 03 tháng cuối năm 2022

              Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

          Đồng chí Đinh Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn triển khai:  Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;  Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

          Đồng chí Trịnh Thị Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Đồng chí Bùi Trọng Toàn, Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

          Đồng chí Mạc Văn Tỉnh, Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

          Cũng tại Hội nghị, tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022 cho các đảng viên.
          Một số hình ảnh tại hội nghị:
z3762469270647_5c7185bb0d2da667000ee9e23f9d0af7.jpgz3762469263400_da7aa5b7597a9b268e00099f03fa891a.jpgz3761682775519_97b6eea046c3813fb62e8502aafe9a20.jpgz3761682762139_955680c2efb138a523f13211a0da2f2c.jpgz3762469273646_2229688eb0017d87ceab92f45f25148b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hội nghị Học tập, Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa XIII và các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị trấn

Đăng lúc: 05/10/2022 08:36:50 (GMT+7)

          Ngày 30/9/2022, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lầm thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022 cho các đảng viên.

            Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND thị trấn; Chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách thị trấn, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng của các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí Đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022.

          Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc Hội nghị.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp 03 tháng cuối năm 2022

              Đồng chí Cao Văn Xuân, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

          Đồng chí Đinh Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn triển khai:  Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;  Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

          Đồng chí Trịnh Thị Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

          Đồng chí Bùi Trọng Toàn, Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

          Đồng chí Mạc Văn Tỉnh, Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

          Cũng tại Hội nghị, tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022 cho các đảng viên.
          Một số hình ảnh tại hội nghị:
z3762469270647_5c7185bb0d2da667000ee9e23f9d0af7.jpgz3762469263400_da7aa5b7597a9b268e00099f03fa891a.jpgz3761682775519_97b6eea046c3813fb62e8502aafe9a20.jpgz3761682762139_955680c2efb138a523f13211a0da2f2c.jpgz3762469273646_2229688eb0017d87ceab92f45f25148b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com