Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thị trấn Sao Vàng

Ngày 28/11/2023 10:52:54

Thực hiện Kết luận số 610- KL/TU ngày 20/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2020", MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn Sao Vàng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm “rõ việc, rõ địa chỉ, rõ số lượng và hiệu quả”. Thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hằng năm tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, các phong trào điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớí, đô thị văn minh" với nhiều kết quả thiết thực.
Cụ thể, Tổ chức ra mắt mô hình "Khu dân cư Sáng-Xanh-Sạch- Đẹp- An toàn" tại khu phố 4, mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường" tại khu phố Xuân Long.
21.jpg20.jpg
Phối hợp với UBND, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình không may gặp rủi ro, hoạn nạn; gia đình bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ mua BHYT, tặng quà cho người nghèo… với tổng số tiền trên 13 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo. Phối hợp với Công ty gạch Á Mỹ Thọ Xuân, các tổ chức đoàn thể CTXH thị trấn và Ban công tác MT khu phố 7 kêu gọi hỗ trợ làm nhà tình thương cho gia đình anh Vũ Đình Quang thuộc hộ nghèo tại Khu phố 7 với số trị giá 128 triệu đồng, hoàn thiện 4 hồ sơ đề nghị MTTQ các cấp hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo đó là: Bà Phạm Thị Mai khu phố 9; Bùi Thị lương khu phố 5; Ông Lê Đình Quông khu phố 6 và bà Bùi Thị Thu Khu phố Xuân Tâm.
22.jpg23.jpg

MTTQ phối hợp với các đoàn thể CT-XH xây dựng và triển khai Kế hoạch và tổ chức thục hiện giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217- QĐ/TW; 218-QĐ/TW của bộ chính trị; Giám sát việc thực hiện công tác triển khai, tổ chức các bước về việc thực hiện rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ nông lâm nghiệp năm 2022 tại khu phố 5. Phối hợp triển khai đến các KDC tổ chức rà soát các tiêu chí và tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh theo Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngà 25/6/2022 của đảng ủy thị trấn. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn với kết quả sự hài lòng người dân đạt 2313/2341 phiếu, đạt 98,8%; tổ chức các bước lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ". Kết quả người dân đánh giá cao kết quả giải quyết các thủ tục hồ sơ và thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức UBND.

Phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. Phối hợp với công an thị trấn tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phối hợp thực hiện đề án số 06 của Bộ công an; Nghị quyết số 07 của đảng ủy về chuyển đổi số trên địa, tổ chức tuyên truyền và thực hiện việc cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho nhân dân.

Triển khai các kế hoạch và hướng dẫn kiện toàn ban công tác Mặt trận các KDC, tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp, đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029;

Sau  hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị thị trấn đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng  thị trấn được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; cảnh quan môi trường đã thay đổi rõ rệt so với trước. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo

  

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thị trấn Sao Vàng

Đăng lúc: 28/11/2023 10:52:54 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 610- KL/TU ngày 20/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2020", MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn Sao Vàng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm “rõ việc, rõ địa chỉ, rõ số lượng và hiệu quả”. Thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hằng năm tổ chức đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, các phong trào điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mớí, đô thị văn minh" với nhiều kết quả thiết thực.
Cụ thể, Tổ chức ra mắt mô hình "Khu dân cư Sáng-Xanh-Sạch- Đẹp- An toàn" tại khu phố 4, mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường" tại khu phố Xuân Long.
21.jpg20.jpg
Phối hợp với UBND, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình không may gặp rủi ro, hoạn nạn; gia đình bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ mua BHYT, tặng quà cho người nghèo… với tổng số tiền trên 13 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo. Phối hợp với Công ty gạch Á Mỹ Thọ Xuân, các tổ chức đoàn thể CTXH thị trấn và Ban công tác MT khu phố 7 kêu gọi hỗ trợ làm nhà tình thương cho gia đình anh Vũ Đình Quang thuộc hộ nghèo tại Khu phố 7 với số trị giá 128 triệu đồng, hoàn thiện 4 hồ sơ đề nghị MTTQ các cấp hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo đó là: Bà Phạm Thị Mai khu phố 9; Bùi Thị lương khu phố 5; Ông Lê Đình Quông khu phố 6 và bà Bùi Thị Thu Khu phố Xuân Tâm.
22.jpg23.jpg

MTTQ phối hợp với các đoàn thể CT-XH xây dựng và triển khai Kế hoạch và tổ chức thục hiện giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217- QĐ/TW; 218-QĐ/TW của bộ chính trị; Giám sát việc thực hiện công tác triển khai, tổ chức các bước về việc thực hiện rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, Hộ nông lâm nghiệp năm 2022 tại khu phố 5. Phối hợp triển khai đến các KDC tổ chức rà soát các tiêu chí và tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh theo Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngà 25/6/2022 của đảng ủy thị trấn. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn với kết quả sự hài lòng người dân đạt 2313/2341 phiếu, đạt 98,8%; tổ chức các bước lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ". Kết quả người dân đánh giá cao kết quả giải quyết các thủ tục hồ sơ và thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức UBND.

Phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ. Phối hợp với công an thị trấn tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; phối hợp thực hiện đề án số 06 của Bộ công an; Nghị quyết số 07 của đảng ủy về chuyển đổi số trên địa, tổ chức tuyên truyền và thực hiện việc cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho nhân dân.

Triển khai các kế hoạch và hướng dẫn kiện toàn ban công tác Mặt trận các KDC, tuyên truyền công tác tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp, đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029;

Sau  hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị thị trấn đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng  thị trấn được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; cảnh quan môi trường đã thay đổi rõ rệt so với trước. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com