Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

TỔ THẨM ĐỊNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ ATTP, ATTP NÂNG CAO TỈNH: KIỂM TRA CÔNG TÁC DUY TRÌ THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ ATTP TẠI THỊ TRẤN SAO VÀNG

Ngày 22/05/2023 16:48:15

Sáng 17/5/2023, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tại thị trấn Sao Vàng 
anh 1.jpg

Cùng tham gia về phía huyện Thọ Xuân có đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.
anh 2.jpg

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện duy trì các tiêu chí xã ATTP của thị trấn Sao Vàng Đia phương  đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban Nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã; thành lập các tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện.
anh 3.jpg
 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện về đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, đến nay, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Công tác tác tuyên truyền được các xã triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.
anh 4.jpg
Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp cải tạo đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.
anh 5.jpg
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các địa phương, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở ATTP trên địa bàn, thành viên trong tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất cao với kết quả tự đánh giá của địa phương, đồng thời các thành viên cũng đã làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục như: các địa phương cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; Rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm; Nângcao chất lượng hoạt động Tổ giám sát ATTP…
anh 6.jpg
 Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thị trấn Sao Vàng trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.
anh 7.jpg
 
Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.
ạnh 8.jpg
 
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã ATTP; bố trí kinh phí hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra; nâng cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng thôn; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá; Đối với văn phòng điều phối vệ sinh ATTP cấp huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để các xã nâng cao tiêu chí xã ATTP và ATTP nâng cao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn xin lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định, đồng thời hứa sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ATTP trên địa bàn, mong muốn trong thời gian tiếp theo luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của tổ thẩm định của tỉnh và của huyện để thị trấn Sao Vàng duy trì là thị trấn đạt tiêu chí ATTP. 

TỔ THẨM ĐỊNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ ATTP, ATTP NÂNG CAO TỈNH: KIỂM TRA CÔNG TÁC DUY TRÌ THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ ATTP TẠI THỊ TRẤN SAO VÀNG

Đăng lúc: 22/05/2023 16:48:15 (GMT+7)

Sáng 17/5/2023, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác duy trì xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tại thị trấn Sao Vàng 
anh 1.jpg

Cùng tham gia về phía huyện Thọ Xuân có đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.
anh 2.jpg

Theo báo cáo kết quả tự đánh giá việc thực hiện duy trì các tiêu chí xã ATTP của thị trấn Sao Vàng Đia phương  đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban Nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã; thành lập các tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện.
anh 3.jpg
 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện về đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, đến nay, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP. Công tác tác tuyên truyền được các xã triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao.
anh 4.jpg
Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp cải tạo đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.
anh 5.jpg
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các địa phương, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở ATTP trên địa bàn, thành viên trong tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất cao với kết quả tự đánh giá của địa phương, đồng thời các thành viên cũng đã làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục như: các địa phương cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; Rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm; Nângcao chất lượng hoạt động Tổ giám sát ATTP…
anh 6.jpg
 Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của thị trấn Sao Vàng trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.
anh 7.jpg
 
Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Công việc này cần phải triển khai xuyên suốt, triệt để, nhất là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác ATTP.
ạnh 8.jpg
 
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã ATTP; bố trí kinh phí hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra; nâng cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng thôn; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá; Đối với văn phòng điều phối vệ sinh ATTP cấp huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để các xã nâng cao tiêu chí xã ATTP và ATTP nâng cao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn xin lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định, đồng thời hứa sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác ATTP trên địa bàn, mong muốn trong thời gian tiếp theo luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của tổ thẩm định của tỉnh và của huyện để thị trấn Sao Vàng duy trì là thị trấn đạt tiêu chí ATTP. 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com