Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

HUYỆN THỌ XUÂN: KIỂM TRA XỬ LÝ 13 CƠ SỞ VI PHẠM VỆ SINH ATTP

Ngày 14/12/2023 00:00:00

 

 Năm 2023, huyện Thọ Xuân đã tăng cường quán triệt, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng


Đội QLTT số 14 kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại TT Thọ Xuân


Huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vệ sinh ATTP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về đảm bảo vệ sinh ATTP nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý, các đoàn thể, công chức nông nghiệp- môi trường và cho các chủ hộ gia đình, các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó tập trung xây dựng, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn tập trung; Mô hình quản lý bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn huyện có thêm 3 đơn vị đật tiêu chí xã ATTP nâng cao gồm: Xuân Bái, Thọ Hải và thị trấn Thọ Xuân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý 13 vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính gần 45,2 triệu đồng.

Ðể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh ATTP, công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vệ sinh ATTP, huyện Thọ Xuân tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; phổ biến kiến thức về ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống... góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

HUYỆN THỌ XUÂN: KIỂM TRA XỬ LÝ 13 CƠ SỞ VI PHẠM VỆ SINH ATTP

Đăng lúc: 14/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

 Năm 2023, huyện Thọ Xuân đã tăng cường quán triệt, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm của cán bộ đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng


Đội QLTT số 14 kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại TT Thọ Xuân


Huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vệ sinh ATTP với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức về đảm bảo vệ sinh ATTP nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý, các đoàn thể, công chức nông nghiệp- môi trường và cho các chủ hộ gia đình, các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó tập trung xây dựng, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn tập trung; Mô hình quản lý bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; mô hình xã, thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn huyện có thêm 3 đơn vị đật tiêu chí xã ATTP nâng cao gồm: Xuân Bái, Thọ Hải và thị trấn Thọ Xuân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát và xử lý 13 vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính gần 45,2 triệu đồng.

Ðể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh ATTP, công tác quản lý Nhà nước về chất lượng vệ sinh ATTP, huyện Thọ Xuân tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; phổ biến kiến thức về ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống... góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com