Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Hướng dẫn hồ sơ đảm bảo An toàn thực phẩm

Ngày 16/05/2023 12:59:22

 Kính thưaquývị,thưa toànthểnhândân
 Năm 2020 thị trấn Sao Vàng đã được văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tinh thẩm định và công nhận thị trấn an toàn thực phẩm. Để duy trì các tiêu chí an toàn thực phẩm trong những năm tiếp theo, UBND thị trấn Sao Vàng hướng dẫn hồ sơ đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như sau:
I. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).
2. Giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện ký cam kết). (Thực hiện ký cam kết với UBND thị trấn 3 năm/1 lần)
3. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. (Giấy xác nhận kiến thức có giá trị 3 năm).
4. Giấy khám sức khỏe định kỳ một năm một lần đối với chủ cơ sở và người
trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
5. Có sổ theo dõi nguồn gốc nhập hàng.
II. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở
thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).
2. Giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện ký cam
kết). (Thực hiện ký cam kết với UBND thị trấn 3 năm/1 lần)
3. Danh sách tham gia tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ
sở, người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống.
4. Giấy khám sức khỏe định kỳ một năm một lần đối với chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống,
5. Có số theo dõi nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ,
6. Hồ sơ kiêm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.
Tuy nhiên, còn một số cơ sở hồ sơ chưa đủ về mặt quy định hoặc đã hết hạn. Vì vậy yêu cầu cơ sở thực hiện đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Mọi thắc mắc về hồ sơ, các hộ liên hệ với công chức phụ trách an toàn thực phẩm, đồng chí Huệ (SĐT: 0987475383) để được hướng dẫn cụ thể.
 

Hướng dẫn hồ sơ đảm bảo An toàn thực phẩm

Đăng lúc: 16/05/2023 12:59:22 (GMT+7)

 Kính thưaquývị,thưa toànthểnhândân
 Năm 2020 thị trấn Sao Vàng đã được văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tinh thẩm định và công nhận thị trấn an toàn thực phẩm. Để duy trì các tiêu chí an toàn thực phẩm trong những năm tiếp theo, UBND thị trấn Sao Vàng hướng dẫn hồ sơ đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như sau:
I. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).
2. Giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện ký cam kết). (Thực hiện ký cam kết với UBND thị trấn 3 năm/1 lần)
3. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. (Giấy xác nhận kiến thức có giá trị 3 năm).
4. Giấy khám sức khỏe định kỳ một năm một lần đối với chủ cơ sở và người
trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
5. Có sổ theo dõi nguồn gốc nhập hàng.
II. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở
thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).
2. Giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện ký cam
kết). (Thực hiện ký cam kết với UBND thị trấn 3 năm/1 lần)
3. Danh sách tham gia tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ
sở, người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống.
4. Giấy khám sức khỏe định kỳ một năm một lần đối với chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống,
5. Có số theo dõi nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ,
6. Hồ sơ kiêm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.
Tuy nhiên, còn một số cơ sở hồ sơ chưa đủ về mặt quy định hoặc đã hết hạn. Vì vậy yêu cầu cơ sở thực hiện đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Mọi thắc mắc về hồ sơ, các hộ liên hệ với công chức phụ trách an toàn thực phẩm, đồng chí Huệ (SĐT: 0987475383) để được hướng dẫn cụ thể.
 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com