Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Kết quả bầu cử Trưởng thôn, Khu trưởng trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 23/06/2020 09:30:29

 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 của Bộ Nôi vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 36 ngày 21/5/2020 của UBND-UBMTTQ thị trấn Về việc bầu cử chức danh Trưởng thôn, Khu trưởng trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong ba ngày 12, 13, 14/6/2020, 15/15 thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn Sao Vàng đã  tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, các cử tri đại diện hộ gia đình đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và tiến hành bầu cử chức danh Trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ và nhân dân trong thôn, Khu phố, Hội nghị đã bầu được Trưởng các thôn, Khu phố đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng thôn, khu phố.
              Một số hình ảnh của Hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.
IMG_20200623_091134.jpgIMG_20200623_091149.jpgIMG_20200623_091207.jpgIMG_20200623_091227.jpgIMG_20200623_091315.jpgIMG_20200623_091323.jpgIMG_20200623_091336.jpgIMG_20200623_091350.jpgIMG_20200623_091425.jpgIMG_20200623_091500.jpgIMG_20200623_091514.jpgIMG_20200623_091559.jpg 

 

 

 

 

 

  

Kết quả bầu cử Trưởng thôn, Khu trưởng trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng lúc: 23/06/2020 09:30:29 (GMT+7)

 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 của Bộ Nôi vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 36 ngày 21/5/2020 của UBND-UBMTTQ thị trấn Về việc bầu cử chức danh Trưởng thôn, Khu trưởng trên địa bàn thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong ba ngày 12, 13, 14/6/2020, 15/15 thôn, khu phố trên địa bàn thị trấn Sao Vàng đã  tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, các cử tri đại diện hộ gia đình đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và tiến hành bầu cử chức danh Trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ và nhân dân trong thôn, Khu phố, Hội nghị đã bầu được Trưởng các thôn, Khu phố đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng thôn, khu phố.
              Một số hình ảnh của Hội nghị bầu cử Trưởng thôn, Khu trưởng nhiệm kỳ 2020-2022.
IMG_20200623_091134.jpgIMG_20200623_091149.jpgIMG_20200623_091207.jpgIMG_20200623_091227.jpgIMG_20200623_091315.jpgIMG_20200623_091323.jpgIMG_20200623_091336.jpgIMG_20200623_091350.jpgIMG_20200623_091425.jpgIMG_20200623_091500.jpgIMG_20200623_091514.jpgIMG_20200623_091559.jpg 

 

 

 

 

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com