Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thị trấn Sao Vàng: Thực hiện có hiệu quả mô hình Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Ngày 28/11/2023 10:52:46

 

Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp, xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh "Vì nhân dân phục vụ".  Thực hiện Kế hoạch của Ban dân vận Tỉnh uỷ và của UBND huyện Thọ Xuân về triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 trên địa bàn huyện, ngày 19/5/2023, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.
11.jpg

             Để thực hiện mô hình,
 Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn đã ban hành Công văn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn; Thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình, ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình ở từng lĩnh vực cụ thể, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân; Công khai số điện thoại của cán bộ, công chức tại phòng làm việc, xây dựng kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đối với người già, đi lại khó khăn.
12.jpg

UBND đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp làm việc tại công sở trước khi triển khai thực hiện mô hình; Tổ chức quán triệt toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn trong việc thực hiện mô hình.  Chỉ đạo cán bộ công chức ký cam kết thực hiện khẩu hiệu “5 biết” “3 không” “4 thể hiện” đó là: (biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc), “4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thức như: trên hệ thống truyền thanh thị trấn, trên trang thông tin điên tử, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình tại địa phương để người dân, tổ chức biết, tham gia góp ý và giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức. Cùng với đó, sắp xếp lại bộ máy cán bộ công chức làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình…
13.jpg

           Trong 5 tháng thực hiện mô hình, thị trấn Sao Vàng đã tiếp nhận 535 thủ tục hành chính của công dân (về lĩnh vực chứng thực, cấp bản sao giấy khai sinh, chứng tử và các lĩnh vực khác). Đã trả kết quả trước hạn 432 thủ tục, đúng hạn 97; quá hạn 6 (địa phương đã gửi thư xin lỗi và hẹn lịch trả đến công dân); Bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho một trường hợp (già yếu về chứng thực chữ ký)

Bên cạnh đó góp phần tạo dựng, củng cố mối gắn kết chặt chẽ, sự tin cậy, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền và Nhân dân, thị trấn đã tổ chức thực hiện sáng tạo, có kết quả việc gửi các thư “xin lỗi”, “cảm ơn”, “chúc mừng”, “chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Trong 5 tháng thực hiện mô hình, địa phương đã gửi 37 thư chúc mừng gồm kết hôn 6 thư, khai sinh 31 thư và 10 thư chia buồn đến các gia đình trên địa bàn);

Hướng đến xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống làm việc với Chi ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố về công tác vệ sinh môi trường, giải quyết, nâng cấp lưới điện chiếu sáng, và các vấn đề khác của khu phố; Giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Phân công công chức thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tại phòng tiếp dân. Không để đơn thư, kiến nghị tồn đọng, kéo dài và có đơn thư vượt cấp.

Có thể nói, Sau 5 tháng triển khai thực hiện mô hình, không chỉ đổi mới tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn đang từng bước xây dựng chính quyền thị trấn Sao Vàng thân thiện, trọng dân, gần dân, gắn kết, chia sẻ, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đã có sự tác động mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, cũng như nhận được sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.

  

Thị trấn Sao Vàng: Thực hiện có hiệu quả mô hình Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Đăng lúc: 28/11/2023 10:52:46 (GMT+7)

 

Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp, xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh "Vì nhân dân phục vụ".  Thực hiện Kế hoạch của Ban dân vận Tỉnh uỷ và của UBND huyện Thọ Xuân về triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 trên địa bàn huyện, ngày 19/5/2023, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.
11.jpg

             Để thực hiện mô hình,
 Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn đã ban hành Công văn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn; Thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình, ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình ở từng lĩnh vực cụ thể, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân; Công khai số điện thoại của cán bộ, công chức tại phòng làm việc, xây dựng kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đối với người già, đi lại khó khăn.
12.jpg

UBND đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp làm việc tại công sở trước khi triển khai thực hiện mô hình; Tổ chức quán triệt toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thị trấn trong việc thực hiện mô hình.  Chỉ đạo cán bộ công chức ký cam kết thực hiện khẩu hiệu “5 biết” “3 không” “4 thể hiện” đó là: (biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không né tránh trách nhiệm; không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc), “4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thức như: trên hệ thống truyền thanh thị trấn, trên trang thông tin điên tử, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình tại địa phương để người dân, tổ chức biết, tham gia góp ý và giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức. Cùng với đó, sắp xếp lại bộ máy cán bộ công chức làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình…
13.jpg

           Trong 5 tháng thực hiện mô hình, thị trấn Sao Vàng đã tiếp nhận 535 thủ tục hành chính của công dân (về lĩnh vực chứng thực, cấp bản sao giấy khai sinh, chứng tử và các lĩnh vực khác). Đã trả kết quả trước hạn 432 thủ tục, đúng hạn 97; quá hạn 6 (địa phương đã gửi thư xin lỗi và hẹn lịch trả đến công dân); Bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho một trường hợp (già yếu về chứng thực chữ ký)

Bên cạnh đó góp phần tạo dựng, củng cố mối gắn kết chặt chẽ, sự tin cậy, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền và Nhân dân, thị trấn đã tổ chức thực hiện sáng tạo, có kết quả việc gửi các thư “xin lỗi”, “cảm ơn”, “chúc mừng”, “chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Trong 5 tháng thực hiện mô hình, địa phương đã gửi 37 thư chúc mừng gồm kết hôn 6 thư, khai sinh 31 thư và 10 thư chia buồn đến các gia đình trên địa bàn);

Hướng đến xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống làm việc với Chi ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố về công tác vệ sinh môi trường, giải quyết, nâng cấp lưới điện chiếu sáng, và các vấn đề khác của khu phố; Giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Phân công công chức thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tại phòng tiếp dân. Không để đơn thư, kiến nghị tồn đọng, kéo dài và có đơn thư vượt cấp.

Có thể nói, Sau 5 tháng triển khai thực hiện mô hình, không chỉ đổi mới tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn đang từng bước xây dựng chính quyền thị trấn Sao Vàng thân thiện, trọng dân, gần dân, gắn kết, chia sẻ, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đã có sự tác động mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, cũng như nhận được sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com