Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thị trấn Sao Vàng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Ngày 28/11/2023 10:20:50

 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/04/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2023 - 2024, Thị trấn Sao vàng đã xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, trong các hội nghị, băng zôn, khẩu hiệu … Địa phương cũng đã giao cho các tổ chức đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như: MTTQ với mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; Hội LHPN với mô hình: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “tuyến phố văn minh”, mô hình “tuyến đường hoa tự quản”; Hội CCB với mô hình” Thu gom rác thải nguy hại ngoài đồng ruộng.” Hội nông dân với mô hình: Tuyến đường hội nông dân tự quản về vệ sinh môi trường”, Đoàn thanh niên với mô hình: “cột điện nở hoa, đường tranh bích hoạ”, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, mô hình “Hàng cây thanh niên”; “Khu vui chơi cho thiếu nhi” … Phát động các cơ quan, đơn vị, trường học trạm y tế duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần; các khu phố duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Vận động nhân dân thu gom rác thải tập trung, phân loại rác thải tại nguồn. Song song với đó, địa phương tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học bioga xử lý chất thải. Riêng công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng, thị trấn giao Hội CCB phụ trách. Bên cạnh đó, thị trấn cũng đã từng bước hoàn thiện việc xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước, đường điện chiếu sáng công cộng ở các khu phố; khuôn viên nhà văn hoá - khu thể thao các khu phố được trồng hoa, cây xanh, cây cảnh bố trí hài hoà hợp lý.
1.jpg2.jpg3.jpg

Đến nay, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức tốt việc phân loại rác thải rắn tại nguồn, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu phố tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường thường xuyên. Các mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thiết thực.
4.jpg6.jpg

Để duy trì và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, thời gian tới thị trấn Sao Vàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, trong đó cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên ở các khu dân cư để người dân được chủ động tham gia giám sát, xây dựng thực hiện quy ước, hương ước cam kết bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, khuyến khích nhân dân đầu tư chỉnh trang các khu dân cư tạo môi trường sống khang trang, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường và tổ chức họp giao ban hàng tuần để đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả.
5.jpg7.jpg

  

Thị trấn Sao Vàng tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Đăng lúc: 28/11/2023 10:20:50 (GMT+7)

 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/04/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2023 - 2024, Thị trấn Sao vàng đã xây dựng kế hoạch, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, trong các hội nghị, băng zôn, khẩu hiệu … Địa phương cũng đã giao cho các tổ chức đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như: MTTQ với mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; Hội LHPN với mô hình: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “tuyến phố văn minh”, mô hình “tuyến đường hoa tự quản”; Hội CCB với mô hình” Thu gom rác thải nguy hại ngoài đồng ruộng.” Hội nông dân với mô hình: Tuyến đường hội nông dân tự quản về vệ sinh môi trường”, Đoàn thanh niên với mô hình: “cột điện nở hoa, đường tranh bích hoạ”, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, mô hình “Hàng cây thanh niên”; “Khu vui chơi cho thiếu nhi” … Phát động các cơ quan, đơn vị, trường học trạm y tế duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần; các khu phố duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Vận động nhân dân thu gom rác thải tập trung, phân loại rác thải tại nguồn. Song song với đó, địa phương tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học bioga xử lý chất thải. Riêng công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng, thị trấn giao Hội CCB phụ trách. Bên cạnh đó, thị trấn cũng đã từng bước hoàn thiện việc xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước, đường điện chiếu sáng công cộng ở các khu phố; khuôn viên nhà văn hoá - khu thể thao các khu phố được trồng hoa, cây xanh, cây cảnh bố trí hài hoà hợp lý.
1.jpg2.jpg3.jpg

Đến nay, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức tốt việc phân loại rác thải rắn tại nguồn, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, các khu phố tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường thường xuyên. Các mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, thiết thực.
4.jpg6.jpg

Để duy trì và thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, thời gian tới thị trấn Sao Vàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, trong đó cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên ở các khu dân cư để người dân được chủ động tham gia giám sát, xây dựng thực hiện quy ước, hương ước cam kết bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, khuyến khích nhân dân đầu tư chỉnh trang các khu dân cư tạo môi trường sống khang trang, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường và tổ chức họp giao ban hàng tuần để đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả.
5.jpg7.jpg

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com