Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN THỊ TRẤN SAO VÀNG ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2023

Ngày 06/11/2023 15:16:17

 

Sáng 03/11/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự có đồng chí Đỗ Kim Thọ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân; Các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện Thọ Xuân; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh thị trấn Sao Vàng; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố; Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường của thị trấn Sao Vàng.Đồng chí PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện và các thành viên  trong Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.Theo báo cáo, thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, các phòng, ngành chuyên môn, Đảng ủy - UBND thị trấn Sao Vàng  đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện cụ thể. Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng khu phố đạt chuẩn đô thị văn minh ở 15 khu phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 được đẩy mạnh.Do thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên đến nay, thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, với 52/52 chỉ tiêu đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 62,5 triệu đồng/người; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, thị trấn ngày một đổi mới; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Kết quả huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh của địa phương từ năm 2022 đến nay là 56,03 tỷ đồng; Trong đó, ngân sách huyện chiếm 52,65%, ngân sách địa phương 37,53%, huy động nguồn lực từ Nhân dân chiếm 7,14%, huy động doanh nghiệp chiếm 2,68%.Tại hội nghị thẩm định, lãnh đạo các phòng, ngành đã phát biểu, đánh giá từng nội dung tiêu chí đô thị văn minh và đề xuất các giải pháp để thị trấn Sao Vàng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh.Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, các thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện đã bỏ phiếu, với tổng số 16/16 phiếu thống nhất thị trấn Sao Vàng hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định, đủ điều kiện đề nghị UBND huyện công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chúc mừng thị trấn Sao Vàng đã được 100% thành viên trong Hội đồng bỏ phiếu thống nhất thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí PCT UBND huyện nhấn mạnh: Đây là đơn vị đầu tiêu trên địa bàn huyện được đánh giá đạt đô thị văn minh và biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thị trấn Sao Vàng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh. Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị: Để thực sự tạo được điểm nhấn và chuyển biến sâu sắc hơn trong Nhân dân, thị trấn Sao Vàng cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tích cực chỉnh trang nhà ở, hệ thống tường rào, làm tốt công tác VSMT, tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – đẹp; Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào quần chúng; Địa phương cần phải tiếp tục tập trung các giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong việc bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí; Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể địa phương; Đồng thời, thường xuyên quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tăng cường các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Lê Hải – Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

  

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN THỊ TRẤN SAO VÀNG ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2023

Đăng lúc: 06/11/2023 15:16:17 (GMT+7)

 

Sáng 03/11/2023, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự có đồng chí Đỗ Kim Thọ, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân; Các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện Thọ Xuân; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh thị trấn Sao Vàng; Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố; Trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường của thị trấn Sao Vàng.Đồng chí PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện và các thành viên  trong Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.Theo báo cáo, thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, các phòng, ngành chuyên môn, Đảng ủy - UBND thị trấn Sao Vàng  đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện cụ thể. Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng khu phố đạt chuẩn đô thị văn minh ở 15 khu phố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 được đẩy mạnh.Do thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên đến nay, thị trấn Sao Vàng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, với 52/52 chỉ tiêu đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 62,5 triệu đồng/người; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, thị trấn ngày một đổi mới; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Kết quả huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh của địa phương từ năm 2022 đến nay là 56,03 tỷ đồng; Trong đó, ngân sách huyện chiếm 52,65%, ngân sách địa phương 37,53%, huy động nguồn lực từ Nhân dân chiếm 7,14%, huy động doanh nghiệp chiếm 2,68%.Tại hội nghị thẩm định, lãnh đạo các phòng, ngành đã phát biểu, đánh giá từng nội dung tiêu chí đô thị văn minh và đề xuất các giải pháp để thị trấn Sao Vàng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh.Sau khi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các quy định hiện hành, các thành viên Hội đồng thẩm định, xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thi văn minh huyện đã bỏ phiếu, với tổng số 16/16 phiếu thống nhất thị trấn Sao Vàng hoàn thành 9/9 tiêu chí theo quy định, đủ điều kiện đề nghị UBND huyện công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chúc mừng thị trấn Sao Vàng đã được 100% thành viên trong Hội đồng bỏ phiếu thống nhất thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đồng chí PCT UBND huyện nhấn mạnh: Đây là đơn vị đầu tiêu trên địa bàn huyện được đánh giá đạt đô thị văn minh và biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thị trấn Sao Vàng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh. Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị: Để thực sự tạo được điểm nhấn và chuyển biến sâu sắc hơn trong Nhân dân, thị trấn Sao Vàng cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân tích cực chỉnh trang nhà ở, hệ thống tường rào, làm tốt công tác VSMT, tạo cảnh quan sáng - xanh – sạch – đẹp; Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào quần chúng; Địa phương cần phải tiếp tục tập trung các giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong việc bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí; Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể địa phương; Đồng thời, thường xuyên quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tăng cường các biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Lê Hải – Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com