Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

THỊ TRẤN SAO VÀNG: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Ngày 04/01/2024 15:35:56

Thị trấn Sao Vàng hiện có diện tích tự nhiên trên 18,6km²; Có trên 2.600 hộ, với trên 8.800 nhân khẩu, có 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống; Đảng bộ thị trấn Sao Vàng hiện có trên 620 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW; Chuyên đề toàn khóa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết TW (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21- KL/TW của BCH trung ương (khóa XIII). Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn luôn quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, phong trào "gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, Công dân kiểu mẫu, xây dựng cơ quan văn hóa, khu dân cư văn hóa"....


(Thị trấn Sao Vàng thực hiện hiệu quả Mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ")


Đảng uỷ, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nội dung đăng ký và xây dựng các mô hình tiêu biểu gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình như: Đối với tập thể Đảng ủy thị trấn, nội dung công việc đăng ký là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động Nhân dân lát vỉa hè, đường điện chiếu sáng tại khu phố Tân Lập và khu phố Xuân Tâm; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, gắn xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường giai đoạn 2022 – 2025, theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/ĐU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn. Đối với UBND thị trấn Sao Vàng xây dựng và ra mắt mô hình ‘‘Camera đảm bảo an ninh trật tự”; mô hình ‘‘Tổ liên gia an toàn PCCC”. Sau khi ra mắt các mô hình đã được người dân đồng tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả cao. Đặc biệt, địa phương đã thực hiện hiệu quả Mô hình chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", từ ngày 01/8/2023 UBND thị trấn đã tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi” và "Thư cảm ơn" đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương,...

Đối với UBMTTQ thị trấn với các mô hình Khu dân cư tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; khu dân cư Sáng – xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Hội LHPN với mô hình ‘‘Nhà sạch vườn đẹp”; "Đường hoa thay thế cỏ dại"; mô hình "Tuyến phố văn minh"; "Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo"; "Nữ tiểu thương giúp nhau phát triển kinh tế"; "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; "Mẹ đỡ đầu gắn với triệu phần quà san sẻ yêu thương" ...Đoàn Thanh niên xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi, sân bóng rổ; công trình “ Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”; em nuôi của đoàn; công trình “cổng trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn Giao thông”, "cột điện nở hoa", "đường tranh bích họa"...Các mô hình được thực hiện và duy trì tốt. Hội Cựu Chiến binh duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình tổ 3/1; mô hình tổ 3 chủ động, ngoài ra tổ chức Hội còn duy trì quỹ nghĩa tình đồng đội thăm hỏi ốm đau, giúp nhau phát triển kinh tế.....

Từ việc học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể, công chức trên địa bàn thị trấn Sao Vàng luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; luôn gần dân, trọng dân, tận tuỵ phục vụ Nhân dân.

Hàng năm, qua bình xét, có 80% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có trên 85% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ rệt; Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương ước đạt 62,5 triệu đồng. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo; Hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, quyền dân chủ của Nhân dân được phát huy; Đặc biệt, thị trấn Sao Vàng đã công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Trên địa thị trấn Sao Vàng đã xuất hiện nhiều điển hình trong học và làm theo Bác. Nhân dân và cán bộ thị trấn Sao Vàng đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Thị trấn Sao Vàng chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác) 


 Năm 2024, thị trấn Sao Vàng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng phường và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề hàng năm của huyện. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nội dung đăng ký học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; các tổ chức, cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhiệm vụ được phân công phụ trách đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai các mô hình, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, kịp thời nêu gương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, nêu gương những người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt tiêu chí hạ tầng Phường, phấn đấu trở thành Phường trước năm 2030./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

THỊ TRẤN SAO VÀNG: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Đăng lúc: 04/01/2024 15:35:56 (GMT+7)

Thị trấn Sao Vàng hiện có diện tích tự nhiên trên 18,6km²; Có trên 2.600 hộ, với trên 8.800 nhân khẩu, có 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống; Đảng bộ thị trấn Sao Vàng hiện có trên 620 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, thị trấn Sao Vàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW; Chuyên đề toàn khóa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết TW (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21- KL/TW của BCH trung ương (khóa XIII). Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn luôn quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, phong trào "gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, Công dân kiểu mẫu, xây dựng cơ quan văn hóa, khu dân cư văn hóa"....


(Thị trấn Sao Vàng thực hiện hiệu quả Mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ")


Đảng uỷ, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nội dung đăng ký và xây dựng các mô hình tiêu biểu gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình như: Đối với tập thể Đảng ủy thị trấn, nội dung công việc đăng ký là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động Nhân dân lát vỉa hè, đường điện chiếu sáng tại khu phố Tân Lập và khu phố Xuân Tâm; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, gắn xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng Phường giai đoạn 2022 – 2025, theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/ĐU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn. Đối với UBND thị trấn Sao Vàng xây dựng và ra mắt mô hình ‘‘Camera đảm bảo an ninh trật tự”; mô hình ‘‘Tổ liên gia an toàn PCCC”. Sau khi ra mắt các mô hình đã được người dân đồng tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả cao. Đặc biệt, địa phương đã thực hiện hiệu quả Mô hình chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", từ ngày 01/8/2023 UBND thị trấn đã tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn”, “Thư xin lỗi” và "Thư cảm ơn" đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương,...

Đối với UBMTTQ thị trấn với các mô hình Khu dân cư tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm; khu dân cư Sáng – xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Hội LHPN với mô hình ‘‘Nhà sạch vườn đẹp”; "Đường hoa thay thế cỏ dại"; mô hình "Tuyến phố văn minh"; "Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo"; "Nữ tiểu thương giúp nhau phát triển kinh tế"; "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; "Mẹ đỡ đầu gắn với triệu phần quà san sẻ yêu thương" ...Đoàn Thanh niên xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi, sân bóng rổ; công trình “ Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”; em nuôi của đoàn; công trình “cổng trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn Giao thông”, "cột điện nở hoa", "đường tranh bích họa"...Các mô hình được thực hiện và duy trì tốt. Hội Cựu Chiến binh duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình tổ 3/1; mô hình tổ 3 chủ động, ngoài ra tổ chức Hội còn duy trì quỹ nghĩa tình đồng đội thăm hỏi ốm đau, giúp nhau phát triển kinh tế.....

Từ việc học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể, công chức trên địa bàn thị trấn Sao Vàng luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; luôn gần dân, trọng dân, tận tuỵ phục vụ Nhân dân.

Hàng năm, qua bình xét, có 80% tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có trên 85% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ rệt; Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương ước đạt 62,5 triệu đồng. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo; Hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, quyền dân chủ của Nhân dân được phát huy; Đặc biệt, thị trấn Sao Vàng đã công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Trên địa thị trấn Sao Vàng đã xuất hiện nhiều điển hình trong học và làm theo Bác. Nhân dân và cán bộ thị trấn Sao Vàng đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Thị trấn Sao Vàng chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác) 


 Năm 2024, thị trấn Sao Vàng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về xây dựng các tiêu chí cơ sở hạ tầng phường và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề hàng năm của huyện. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lựa chọn nội dung đăng ký học tập của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; các tổ chức, cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhiệm vụ được phân công phụ trách đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai các mô hình, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, kịp thời nêu gương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, nêu gương những người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt tiêu chí hạ tầng Phường, phấn đấu trở thành Phường trước năm 2030./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com