Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

MTTQ HUYỆN THỌ XUÂN: NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Ngày 16/05/2024 10:20:53

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thọ Xuân lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong huyện, công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu đưa huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ, đã vận động Nhân dân hiến trên 25.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và huy động ngày công, nguồn lực với gần 200 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với tỷ lệ đồng thuận trên 98%. MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng được 285 mô hình và hơn 3.000 mô hình của các tổ chức thành viên.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Đến nay có 100% các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt 97,03%, có 12 trường có mô hình lớp học thông minh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,2%; 100% các xã, thị trấn duy trì tốt các tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế và đạt An toàn thực phẩm, trong đó có 05 xã, thị trấn đạt an toàn thực phẩm nâng cao.Phong trào “Thi đua vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tích cực tham gia. MTTQ các cấp đã vận động đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” được trên 6,5 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ làm mới và sửa chữa 323 nhà, trao 120 bê sinh kế, 81 xe đạp, 15.792 suất quà với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện tại các hội chợ xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức và các di tích lịch sử Lam Kinh, Lê Hoàn...; tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng 38 sản phẩm OCOP; MTTQ và các thành viên tham gia 385 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp và 382 sáng kiến kinh nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh.MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; hàng năm phối hợp tuyên truyền, vận động hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân lên đường nhập ngũ; tổ chức 374 hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự; triển khai thực hiện hiệu quảĐề án 06; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt 765 Camera an ninh. Đến nay, toàn huyện có 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Trong nhiệm kỳ,MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; phát huy tốt vai trò các Tổ giám sát cộng đồng và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Phối hợp kiểm tra, giám sát trên 500 cuộc về việc chấp hành các quy định đảm bảo phòng, chống dịch; tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện và ủng hộ Cuộc vận động “Hướng về thành phố mang tên Bác” với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng. Vận động ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc với kinh phí 100 triệu đồng; phối hợp tham mưu triển khai, thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024-2025.Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 01 Bằng khen; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua và 03 bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng bằng khen, giấy khen.Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2024 0 2029, MTTQ huyện Thọ Xuân Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn khu dân cư; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Ban tư vấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; động viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

  

MTTQ HUYỆN THỌ XUÂN: NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đăng lúc: 16/05/2024 10:20:53 (GMT+7)

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thọ Xuân lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong huyện, công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu đưa huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong nhiệm kỳ, đã vận động Nhân dân hiến trên 25.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và huy động ngày công, nguồn lực với gần 200 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với tỷ lệ đồng thuận trên 98%. MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng được 285 mô hình và hơn 3.000 mô hình của các tổ chức thành viên.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Đến nay có 100% các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt 97,03%, có 12 trường có mô hình lớp học thông minh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,2%; 100% các xã, thị trấn duy trì tốt các tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế và đạt An toàn thực phẩm, trong đó có 05 xã, thị trấn đạt an toàn thực phẩm nâng cao.Phong trào “Thi đua vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện tích cực tham gia. MTTQ các cấp đã vận động đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” được trên 6,5 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ làm mới và sửa chữa 323 nhà, trao 120 bê sinh kế, 81 xe đạp, 15.792 suất quà với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện tại các hội chợ xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức và các di tích lịch sử Lam Kinh, Lê Hoàn...; tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong lao động sản xuất; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng 38 sản phẩm OCOP; MTTQ và các thành viên tham gia 385 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp và 382 sáng kiến kinh nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh.MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; hàng năm phối hợp tuyên truyền, vận động hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân lên đường nhập ngũ; tổ chức 374 hội nghị tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự; triển khai thực hiện hiệu quảĐề án 06; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt 765 Camera an ninh. Đến nay, toàn huyện có 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Trong nhiệm kỳ,MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19; phát huy tốt vai trò các Tổ giám sát cộng đồng và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Phối hợp kiểm tra, giám sát trên 500 cuộc về việc chấp hành các quy định đảm bảo phòng, chống dịch; tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện và ủng hộ Cuộc vận động “Hướng về thành phố mang tên Bác” với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng. Vận động ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc với kinh phí 100 triệu đồng; phối hợp tham mưu triển khai, thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024-2025.Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 01 Bằng khen; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua và 03 bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng bằng khen, giấy khen.Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2024 0 2029, MTTQ huyện Thọ Xuân Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn khu dân cư; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Ban tư vấn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; động viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vì mục tiêu xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

  

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com