Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đợt 2 năm 2023.

Ngày 05/01/2024 00:00:00

   

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; Phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện Quyết định 1140- QĐ/HU, ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Công văn số 197-CV/BDVHU, ngày 16/11/2023 của Ban Dân Vận Huyện ủy Thọ Xuân, kế hoạch số 39- KH/ĐU, ngày 16/11/2023 của Đảng ủy thị trấn Sao Vàng.
z5078998416964_aec2e78ca473f36b17b9845d414241a8.jpg

 Chiều ngày 05/01/2024. Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đợt 2 năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí: Lê văn Định, Huyện uỷ viên phụ trách, đồng chí Lê Như Quang, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thọ Xuân, cán bộ được phân công theo dõi hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn,Thường trực HĐND, UBND thị trấn, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ và Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức chuyên môn của UBND thuộc các lĩnh vực có liên quan, Bí thư chi bộ trực thuộc, Trưởng các khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn trên địa bàn thị trấn.
z5078998420114_4e69436a6b2a5efd87ccf0e800b9a412.jpg

Về nội dung tiếp xúc, đối thoại: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí Phường.

Tại Hội nghị  Đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường trong thời gian tới.
z5078998422743_a3310d3df504b71590164301916184a4.jpg

Tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại có 5 ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị trấn đến các khu phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đô thị văn minh, đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đồng thời kiến nghị 5 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá – xã hội, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường.
z5078998421801_57aa26b1a197aafaf79955820ebd5122.jpg
z5078998432658_8e17e2e14370490cdbaacda6e9b48ffe.jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Định, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các đồng chí tham gia hội nghị. Yêu cầu các đồng chí đứng đầu cấp uỷ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho các công chức chuyên môn có liên quan.

HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; UBND thị trấn, công chức chuyên môn nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND thị trấn đã thông qua.

Để giữ vững các tiêu chí xây dựng Đô  thị văn minh và xây dựng cơ sở hạ tầng phường, Đảng uỷ, HĐND, UBND rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng sức, đồng lòng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đnagr viên và nhân dân trên toàn thị trấn. Phấn đấu xây dựng thị trấn Sao Vàng “Sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại, an toàn”.
z5078998417981_009597e711d0beee9ca1624da22513c5.jpg

Kết quả lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với hội nghị tiếp xúc, đối thoại được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Đài truyền thanh thị trấn Sao Vàng 

  

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đợt 2 năm 2023.

Đăng lúc: 05/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

   

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; Phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thực hiện Quyết định 1140- QĐ/HU, ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Công văn số 197-CV/BDVHU, ngày 16/11/2023 của Ban Dân Vận Huyện ủy Thọ Xuân, kế hoạch số 39- KH/ĐU, ngày 16/11/2023 của Đảng ủy thị trấn Sao Vàng.
z5078998416964_aec2e78ca473f36b17b9845d414241a8.jpg

 Chiều ngày 05/01/2024. Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đợt 2 năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí: Lê văn Định, Huyện uỷ viên phụ trách, đồng chí Lê Như Quang, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thọ Xuân, cán bộ được phân công theo dõi hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn,Thường trực HĐND, UBND thị trấn, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ và Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức chuyên môn của UBND thuộc các lĩnh vực có liên quan, Bí thư chi bộ trực thuộc, Trưởng các khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn trên địa bàn thị trấn.
z5078998420114_4e69436a6b2a5efd87ccf0e800b9a412.jpg

Về nội dung tiếp xúc, đối thoại: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí Phường.

Tại Hội nghị  Đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, từng bước hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường trong thời gian tới.
z5078998422743_a3310d3df504b71590164301916184a4.jpg

Tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại có 5 ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị trấn đến các khu phố trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đô thị văn minh, đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đồng thời kiến nghị 5 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá – xã hội, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường.
z5078998421801_57aa26b1a197aafaf79955820ebd5122.jpg
z5078998432658_8e17e2e14370490cdbaacda6e9b48ffe.jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Văn Định, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các đồng chí tham gia hội nghị. Yêu cầu các đồng chí đứng đầu cấp uỷ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho các công chức chuyên môn có liên quan.

HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; UBND thị trấn, công chức chuyên môn nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND thị trấn đã thông qua.

Để giữ vững các tiêu chí xây dựng Đô  thị văn minh và xây dựng cơ sở hạ tầng phường, Đảng uỷ, HĐND, UBND rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng sức, đồng lòng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đnagr viên và nhân dân trên toàn thị trấn. Phấn đấu xây dựng thị trấn Sao Vàng “Sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại, an toàn”.
z5078998417981_009597e711d0beee9ca1624da22513c5.jpg

Kết quả lấy phiếu ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với hội nghị tiếp xúc, đối thoại được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Đài truyền thanh thị trấn Sao Vàng 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com