Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Ra mắt mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại Khu phố 4, thị trấn Sao Vàng

Ngày 12/05/2023 15:27:39

 

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng uỷ thị trấn Sao Vàng, nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị trấn về việc xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn Đô thị văn minh và xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chí phường; Kế hoạch số 06 ngày 06/3/2023 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị trấn Sao Vàng về xây dựng mô hình khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn".

Chiều ngày 28/4/2023, Ban công tác mặt trận Khu phố 4 tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ thị trấn, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, cán bộ, đảng viên và nhân dân Khu phố 4.

Tại hội nghị, Bà Trịnh Thị Đào, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Công bố Quyết định thành lập Ban điều hành mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, ra mắt Ban điều hành mô hình, thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban điều hành mô hình. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết về xây dựng khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn".

Để mô hình hoạt động có hiệu quả, Ban công tác MT, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khu phố cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng các tuyến đường các tuyến đường hoa, cây cảnh, lắp bóng điện chiếu sáng trên các tuyến đường trong khu dân cư, thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tăng cường công tác phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội góp phần xây dựng khu phố văn minh, giàu đẹp.

Việc ra mắt mô hình khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn" có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên,  góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Sao Vàng xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với tiêu chí Phường giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26/5/2022 của đảng bộ thị trấn đã đề ra. 
Một số hình ảnh tại buổi lễ.
z4336495091676_3c3bc000cfee2b02d00c0974e34d5a76.jpgz4336495080607_e12351f59d03bd674c798bd631395b77.jpgz4336495062818_e0fe5d782b77ae73d425462e462520ad.jpgz4336495047924_fb4a0abc9afcc762b186f01e647a280c.jpgz4336495026338_94afbf7fd27359720c6a749091516dda.jpgz4336495007623_60148a957d0c13c6c71f2e5dfeb88d95.jpgz4336494980125_85bd61f1fbed24dbb9ec24848d2dcb8e.jpgz4336494930333_ac8ab31752f00bdf06d43c5e25aa9c57.jpgz4336494973303_9a1d0685ff21a86045657204e64e6a46.jpgz4336495028175_fbaa8091a32f3062b69f98ba438d317a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra mắt mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại Khu phố 4, thị trấn Sao Vàng

Đăng lúc: 12/05/2023 15:27:39 (GMT+7)

 

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26/5/2022 của Đảng uỷ thị trấn Sao Vàng, nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của HĐND thị trấn về việc xây dựng thị trấn Sao Vàng đạt chuẩn Đô thị văn minh và xây dựng cơ sở hạ tầng tiêu chí phường; Kế hoạch số 06 ngày 06/3/2023 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thị trấn Sao Vàng về xây dựng mô hình khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn".

Chiều ngày 28/4/2023, Ban công tác mặt trận Khu phố 4 tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ thị trấn, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn, cán bộ, đảng viên và nhân dân Khu phố 4.

Tại hội nghị, Bà Trịnh Thị Đào, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Công bố Quyết định thành lập Ban điều hành mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, ra mắt Ban điều hành mô hình, thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban điều hành mô hình. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết về xây dựng khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn".

Để mô hình hoạt động có hiệu quả, Ban công tác MT, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khu phố cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng các tuyến đường các tuyến đường hoa, cây cảnh, lắp bóng điện chiếu sáng trên các tuyến đường trong khu dân cư, thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tăng cường công tác phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội góp phần xây dựng khu phố văn minh, giàu đẹp.

Việc ra mắt mô hình khu dân cư "Sáng, Xanh, Sạch, đẹp, an toàn" có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên,  góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Sao Vàng xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với tiêu chí Phường giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 26/5/2022 của đảng bộ thị trấn đã đề ra. 
Một số hình ảnh tại buổi lễ.
z4336495091676_3c3bc000cfee2b02d00c0974e34d5a76.jpgz4336495080607_e12351f59d03bd674c798bd631395b77.jpgz4336495062818_e0fe5d782b77ae73d425462e462520ad.jpgz4336495047924_fb4a0abc9afcc762b186f01e647a280c.jpgz4336495026338_94afbf7fd27359720c6a749091516dda.jpgz4336495007623_60148a957d0c13c6c71f2e5dfeb88d95.jpgz4336494980125_85bd61f1fbed24dbb9ec24848d2dcb8e.jpgz4336494930333_ac8ab31752f00bdf06d43c5e25aa9c57.jpgz4336494973303_9a1d0685ff21a86045657204e64e6a46.jpgz4336495028175_fbaa8091a32f3062b69f98ba438d317a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com