Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Danh sách thanh niên tham gia khám Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 23/10/2023 14:15:23

                                                PHÂN CÔNG

                    NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐNVQS

                                    VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC UB

                    (Kèm theo Quyết Định số 164  ngày 06 tháng 10 năm 2023)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHÚC VỤ

PHỤ TRÁCH  CÁC KHU PHỐ

GHI CHÚ

1

Trịnh Duy Đưc

Phạm Văn Thành

ĐUV CT HND

CC TP- HT

Khu phố 1

 

 

2

Mạc Văn Tỉnh

Lê Thị Phương

ĐUV pCT UB

CC TP- HT

Khu phố 2

 

3

Lê Xuân Bằng

Nguyễn Thị Hoan

CT CCB

CC ĐC-XD

Khu phố 3

 

4

Trịnh Thị Đào

Lê Hửu Hải

TV ĐU CT MTTQ

CC VP

Khu phố 4

 

5

Phạm Văn Dũng

Trịnh Thị Huệ

ĐUV CHT QS

CC VH XH

Khu phố 5

 

6

Bùi Trọng Toàn

ĐUV PCT UBND

Khu phố 6

 

Lê Văn Tiến

CC TP- HT

7

Đinh Ngọc Bình

 TVĐU PCT UBND

Khu phố 7

 

Cao Văn Ngọc

CC TP HT

8

Lê Thị Duyên

Quách Như Sơn

ĐUV CT HPN

CC VP

Khu phố 8

 

9

Đinh Ngọc Bình

Ninh Thị Quỳnh

TVĐU PCT UBND

CC VP

Khu phố 9

 

10

Phạm Văn Dũng

Bùi Thạh Xuân

ĐUV CHT QS

CC KT

Khu phố 10

 

11

Hà Thị Thanh Thủy

Lê Thị Lan

BT ĐTN

CC VH CS

Khu phố 11

 

12

Lê Thị Duyên

Hồ Thị Chung

ĐUV CT HPN

CC VP TK

Khu phố Xuân Hợp

 

13

Trịnh Thị Đào

Lê Đăng Đặng

TV ĐU CT MTTQ

CC TP HT

Khu phố Xuân Tâm

 

14

Trịnh Duy Đức

Cao Văn Cẩn

CT HND

CC TP HT

Khu phố Tân Lập

 

15

Bùi Trọng Toàn

Trần Quảng Nam

ĐUV PCT UBND

CC VP TK

Khu phố Xuân Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BAN CHQS HUYỆN THỌ XUÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHQS THỊ TRẤN SAO VÀNG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             

                                                                                                                                               Sao Vàng, ngày       tháng 10 năm 2023

 

DANH SÁCH

 TRÍCH NGANG KHÁM NVQS NĂM 2024

 

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Văn hóa

Dân tộc

Tôn giáo

Khu phố

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Ghi chú

1

Ngô Việt Duy

                   1998

12/12

Kinh

KHông

KP 1

Ngô Ngọc Điệp

Trịnh Thị Xuân

 

2

Phan Văn Hùng

     13/12/2001

12/12

Kinh

 

Không

KP 2

 

Phan Văn Sỹ

Hồ Thị Ninh

 

3

Nguyễn Thế Anh

                     2004

9/12

K

Không

Kp 3

Nguyễn Văn Dũng

Hồ Thị Chung

 

 

4

Lê Quý Nhẫn

19/5/20000

12/12

Kinh

 

Không

KP 3

 

Lê Quý Khải

Hồ Thị Tâm

 

5

Ngô Đình Thanh An

            1999

12/12

Kinh

 

Không

KP 4

 

Lê Thanh Hiền

Lê Thị Duyên

 

6

Nguyễn Anh Tuấn

18/4/2001

12/12

Mường

 

Không

KP 4

 

Nguyễn Văn Sỹ

Vũ Thị Thắng

 

7

Lý Đình Hoàng Duy

22/8/2001

12/12

 

Kinh

 

Không

 

KP 4

 

Lý Hoàng Lâm

An Thị Hòa

 

8

Vương Tiến Nam

05/10/1999

12/12

Kinh

Không

KP4

Vương Văn Năm

Hà Thị Lan

 

9

Nguyễn Hoàng Vũ

20/5/2003

12/12

 

Mường

 

Không

 

KP 5

 

Nguyễn Hồng Hoàng

  ( Đãchết)

Bùi Thị Thu

 

10

Bùi Văn Tuấn

14/9/2005

12/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Kỳ

Hoàng Thị Vân

 

11

Bùi Văn Vinh

08/4/2005

12/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Nghĩa

Bùi Thị Hòa

 

12

Bùi Văn Hiếu

25/9/2005

10/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Bình

Lê Thị Thi

 

13

Trịnh Đình Quỳnh

07/4/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 5

 

Trịnh Đình Dao

Nguyễn THị Tâm

 

14

Bùi Văn Tuấn

15/6/2005

12/12

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Tỉnh

Bùi Thị Thường

 

15

Lê Văn Tùng

09/01/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 5

 

Lê Văn Thanh

Bùi Thị Hằng

 

16

Nguyễn Viết Hậu

02/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Nguyễn Viết Phúc

Nguyễn Thị Tình

 

17

Lê Văn Dũng

15/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Văn Hùng

Quách Thị Lụa

 

18

Nguyễn Lương Linh

16/4/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Nguyễn Lương Toàn

Lê Thị Hạnh

 

19

Vũ Ngọc Cường

14/02/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Vũ Ngọc Thuận

Lê Thị Khâm

 

20

Lê Văn Thành

26/02/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

Lê Văn Chiến

Nguyễn Thị Hương

 

21

Lê Xuân Hoàng

07/8/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Xuân Hạnh

Phạm Thị Hường

 

22

Đinh Viết Hoàng

15/5/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

Đinh Viết Thành

Phạm Thị Hằng

   Đã Chết

 

23

Vũ Nguyên Giáp

19/12/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Vũ Văn Lai

Lê Thị Hằng

 

24

Lê Bá Cương

01/11/2001

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Bá Hoàn

Nguyễn Thị Đông

 

25

Bùi Văn Phong

15/7/2005

11/10

K

Không

KP7

Bùi Văn Lợi

Lô Thị Mơ

 

26

Vi Văn Tuân

11/02/2005

12/12

K

Không

KP 7

Vi Văn Năm

Hà Thị Cường

 

27

Vi Văn Thống

29/12/2005

12/12

K

Không

Kp 7

Vi Văn Như

Lê Thị Hương

 

28

Hồ  Văn Tuấn

24/8/2005

12/12

K

KHông

KP 7

Hồ Văn Anh

Bùi Thị Nguyên

 

29

Vi Văn Nguyện

04/7/2005

11/12

K

Không

KP 7

Vi Văn Tình

Bùi Thị Nương

 

30

Nguyễn Viết Duy

24/9/2005

12/12

K

Không

KP 7

Nguyễn Văn Tuấn

Trịnh Thị Tình

 

31

Phạm Văn Thường

30/5/2005

9/12

K

Không

KP 7

Phạm Văn Thương

Lê Thị Lài

 

32

Lê Đình Hiếu

14/6/2005

12/12

K

Không

KP 7

Lê Đình Bảy

Lê Thị Tuyết

 

33

Ngân Kim Thanh

01/11/2004

12/12

M

Không

 

KP 7

 

Ngân Kim Binh

Bùi Thị Đông

 

34

Trịnh Bá Nghĩa

23/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 7

 

Trịnh Bá Ngọc

Lê Thị Nhâm

 

35

Nguyễn Viết Huy

03/10/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

 KP 7

Nguyễn Ngọc Bình

Phạm Văn Thủy

 

36

Bùi Văn Du

05/7/2004

12/12

M

Không

KP 7

Bùi Văn Hùng

Lê Thị Thu

 

37

Lê Xuân Trường

05/6/2004

12/12

K

Không

KP7

Lê Xuân Hồng

Lê Thị Nga

 

38

Lê Đức Vũ

11/12/2001

12/12

K

Không

KP 8

Vũ Đức Ý

Mạc Thị Bình

 

39

Hoàng Thanh Lâm

08/11/1999

12/12

K

Không

KP 8

Hoàng Hữu Hoài

Đỗ Thị Hoa

 

40

Lê Nhật Duy

21/02/2002

12/12

K

Không

KP 8

Lê Xuân Vĩnh

Võ Thị Vân Anh

 

41

Phạm Xuân Chiến

28/10/2005

7/12

K

Không

KP 8

Phạm Xuân Lý

Lê Thị Tư

 

42

Phạm Văn Hưng

13/8/2005

6/12

M

Không

KP 9

Phạm Văn Thường

Bùi Thị Hương

 

43

Hà Văn Hiệu

14/10/2005

9/12

M

Không

KP 9

Hà Văn Yên

 ( Đã chết)

Lê Thị Thanh

 

44

Hà Văn Phong

12/10/2005

9/12

M

Không

Kp 9

Hà Văn Duyên

Bùi Thị Hiên

 

45

Hà Văn Tân

 

12/12

M

không

KP 9

Hà Văn Do

Trịnh Thị Huế

 

46

Trịnh Minh Hoàng

05/12/2005

12/12

K

Không

KP 10

Trịnh Minh Hải

Trần Thị Hương

 

47

Trần Văn Nam

04/10/2005

12/12

K

Không

Kp 10

Trần Văn Sơn

Nguyễn Thị Hằng

 

48

Trịnh Như Đạt

18/04/2004

12/12

K

Không

Kp 10

Trịnh Như Lực

Trịnh Thị hường

 

49

Lê Văn Đôn

19/11/2004

12/12

K

Không

Kp 10

Lê Văn Đại

Đã chết

Dương Thị Mơ

Có vợ

50

Đỗ Minh Quân

10/4/2005

12/12

K

Không

KP 11

Đỗ Xuân Hà

Lê Thị Thu

  Đã Chết

 

51

Nguyễn Văn Lượng

06/9/2004

12/12

K

Không

KP 11

Nguyễn Văn Lộc

Đào Thị Bộ

 

52

Hoàng Nhật Thái

12/9/2005

9/12

K

Không

Xuân Hợp

Hoàng Nhật Thắng

Nguyễn Thị Linh

 

53

Trịnh Ngọc Tài

25/3/2003

12/12

K

Không

Xuân Tâm

Trịnh Ngọc Thắng

Cao Thị Xoan

 

54

Bùi Đức Huy

02/12/2003

12/12

M

không

Xuân Tâm

Bùi Đức Tuấn

Bùi Thị Phượng

 

55

Cao Tuấn Linh

28/02/2000

12/12

M

Không

Xuân Tâm

Cao Văn Quang

Lê Thị Thơm

 

56

Nguyễn Trung Kiên

17/02/1999

12/12

Kinh

Khônh

Xuân Tâm

Nguyễn Văn Tý

Nguyễn Thị Hương

 

57

Phạm Ngọc Thành

02/01/2999

12/12

Kinh

Không

Xuân Tâm

Phạm Ngọc Thanh

Lê Thị Hạnh

 

58

Cao Văn Dương

10/02/2005

12/12

M

Không

Xuân Tâm

Cao Văn Minh

Bùi Thị Thoan

 

59

Hoàng Đức Việt Anh

09/3/2005

12/12

Kinh

Không

Xuân Tâm

Hoàng Trung Dũng

   ( Đã Chết)

Bùi Thị Chuyền

 

60

Lê Đức Anh

27/10/2004

12/12

K

Không

Xuân Tâm

Lê Văn Được

(Đã Chết)

Nguyễn Thị Thoa

 

61

Lê Văn Mỹ

25/02/2003

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Lê Văn Lập

Trần Thi Nghĩa

 

62

Phùng Đình Lộc

03/02/2004

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Phùng Đình Tình

Nguễn Thị Hiền

 

63

Hoàng Xuân Trường

12/12/2003

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Hoàng Xuân Hoàn

Ngô Thị Hoa

 

64

Nguyễn Huy Hoàng Anh

04/12/2004

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Nguyễn Huy Ngọc

Lê Thị Như Quỳnh

 

65

Phạm Đình Nhâm

25/5/2002

12/12

Kinh

TCG

Xuân Long

Phạm Đình Thành

Bùi Thị Vân

 

66

Ngô Đình Hiệp

02/02/2004

9/12

Kinh

TCG

Xuân Long

Ngô Đình Luân

Nguyễn Thị Sự

 

67

Dương Quốc Toản

26/02/2005

10/12

Kinh

Không

Xuân Long

Dương Công Thành

Bùi Thị Dương

 

68

Nguyễn Văn Đại

25/8/2001

12/12

Kinh

 

Xuân Long

Nguyễn Văn Hiệp

Ng Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                               Phạm Văn Dũng

 

  

Danh sách thanh niên tham gia khám Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Đăng lúc: 23/10/2023 14:15:23 (GMT+7)

                                                PHÂN CÔNG

                    NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐNVQS

                                    VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC UB

                    (Kèm theo Quyết Định số 164  ngày 06 tháng 10 năm 2023)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHÚC VỤ

PHỤ TRÁCH  CÁC KHU PHỐ

GHI CHÚ

1

Trịnh Duy Đưc

Phạm Văn Thành

ĐUV CT HND

CC TP- HT

Khu phố 1

 

 

2

Mạc Văn Tỉnh

Lê Thị Phương

ĐUV pCT UB

CC TP- HT

Khu phố 2

 

3

Lê Xuân Bằng

Nguyễn Thị Hoan

CT CCB

CC ĐC-XD

Khu phố 3

 

4

Trịnh Thị Đào

Lê Hửu Hải

TV ĐU CT MTTQ

CC VP

Khu phố 4

 

5

Phạm Văn Dũng

Trịnh Thị Huệ

ĐUV CHT QS

CC VH XH

Khu phố 5

 

6

Bùi Trọng Toàn

ĐUV PCT UBND

Khu phố 6

 

Lê Văn Tiến

CC TP- HT

7

Đinh Ngọc Bình

 TVĐU PCT UBND

Khu phố 7

 

Cao Văn Ngọc

CC TP HT

8

Lê Thị Duyên

Quách Như Sơn

ĐUV CT HPN

CC VP

Khu phố 8

 

9

Đinh Ngọc Bình

Ninh Thị Quỳnh

TVĐU PCT UBND

CC VP

Khu phố 9

 

10

Phạm Văn Dũng

Bùi Thạh Xuân

ĐUV CHT QS

CC KT

Khu phố 10

 

11

Hà Thị Thanh Thủy

Lê Thị Lan

BT ĐTN

CC VH CS

Khu phố 11

 

12

Lê Thị Duyên

Hồ Thị Chung

ĐUV CT HPN

CC VP TK

Khu phố Xuân Hợp

 

13

Trịnh Thị Đào

Lê Đăng Đặng

TV ĐU CT MTTQ

CC TP HT

Khu phố Xuân Tâm

 

14

Trịnh Duy Đức

Cao Văn Cẩn

CT HND

CC TP HT

Khu phố Tân Lập

 

15

Bùi Trọng Toàn

Trần Quảng Nam

ĐUV PCT UBND

CC VP TK

Khu phố Xuân Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BAN CHQS HUYỆN THỌ XUÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHQS THỊ TRẤN SAO VÀNG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             

                                                                                                                                               Sao Vàng, ngày       tháng 10 năm 2023

 

DANH SÁCH

 TRÍCH NGANG KHÁM NVQS NĂM 2024

 

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Văn hóa

Dân tộc

Tôn giáo

Khu phố

Họ tên bố

Họ tên mẹ

Ghi chú

1

Ngô Việt Duy

                   1998

12/12

Kinh

KHông

KP 1

Ngô Ngọc Điệp

Trịnh Thị Xuân

 

2

Phan Văn Hùng

     13/12/2001

12/12

Kinh

 

Không

KP 2

 

Phan Văn Sỹ

Hồ Thị Ninh

 

3

Nguyễn Thế Anh

                     2004

9/12

K

Không

Kp 3

Nguyễn Văn Dũng

Hồ Thị Chung

 

 

4

Lê Quý Nhẫn

19/5/20000

12/12

Kinh

 

Không

KP 3

 

Lê Quý Khải

Hồ Thị Tâm

 

5

Ngô Đình Thanh An

            1999

12/12

Kinh

 

Không

KP 4

 

Lê Thanh Hiền

Lê Thị Duyên

 

6

Nguyễn Anh Tuấn

18/4/2001

12/12

Mường

 

Không

KP 4

 

Nguyễn Văn Sỹ

Vũ Thị Thắng

 

7

Lý Đình Hoàng Duy

22/8/2001

12/12

 

Kinh

 

Không

 

KP 4

 

Lý Hoàng Lâm

An Thị Hòa

 

8

Vương Tiến Nam

05/10/1999

12/12

Kinh

Không

KP4

Vương Văn Năm

Hà Thị Lan

 

9

Nguyễn Hoàng Vũ

20/5/2003

12/12

 

Mường

 

Không

 

KP 5

 

Nguyễn Hồng Hoàng

  ( Đãchết)

Bùi Thị Thu

 

10

Bùi Văn Tuấn

14/9/2005

12/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Kỳ

Hoàng Thị Vân

 

11

Bùi Văn Vinh

08/4/2005

12/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Nghĩa

Bùi Thị Hòa

 

12

Bùi Văn Hiếu

25/9/2005

10/12

 

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Bình

Lê Thị Thi

 

13

Trịnh Đình Quỳnh

07/4/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 5

 

Trịnh Đình Dao

Nguyễn THị Tâm

 

14

Bùi Văn Tuấn

15/6/2005

12/12

M

 

Không

 

KP 5

 

Bùi Văn Tỉnh

Bùi Thị Thường

 

15

Lê Văn Tùng

09/01/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 5

 

Lê Văn Thanh

Bùi Thị Hằng

 

16

Nguyễn Viết Hậu

02/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Nguyễn Viết Phúc

Nguyễn Thị Tình

 

17

Lê Văn Dũng

15/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Văn Hùng

Quách Thị Lụa

 

18

Nguyễn Lương Linh

16/4/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Nguyễn Lương Toàn

Lê Thị Hạnh

 

19

Vũ Ngọc Cường

14/02/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Vũ Ngọc Thuận

Lê Thị Khâm

 

20

Lê Văn Thành

26/02/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

Lê Văn Chiến

Nguyễn Thị Hương

 

21

Lê Xuân Hoàng

07/8/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Xuân Hạnh

Phạm Thị Hường

 

22

Đinh Viết Hoàng

15/5/2005

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

Đinh Viết Thành

Phạm Thị Hằng

   Đã Chết

 

23

Vũ Nguyên Giáp

19/12/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Vũ Văn Lai

Lê Thị Hằng

 

24

Lê Bá Cương

01/11/2001

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 6

 

Lê Bá Hoàn

Nguyễn Thị Đông

 

25

Bùi Văn Phong

15/7/2005

11/10

K

Không

KP7

Bùi Văn Lợi

Lô Thị Mơ

 

26

Vi Văn Tuân

11/02/2005

12/12

K

Không

KP 7

Vi Văn Năm

Hà Thị Cường

 

27

Vi Văn Thống

29/12/2005

12/12

K

Không

Kp 7

Vi Văn Như

Lê Thị Hương

 

28

Hồ  Văn Tuấn

24/8/2005

12/12

K

KHông

KP 7

Hồ Văn Anh

Bùi Thị Nguyên

 

29

Vi Văn Nguyện

04/7/2005

11/12

K

Không

KP 7

Vi Văn Tình

Bùi Thị Nương

 

30

Nguyễn Viết Duy

24/9/2005

12/12

K

Không

KP 7

Nguyễn Văn Tuấn

Trịnh Thị Tình

 

31

Phạm Văn Thường

30/5/2005

9/12

K

Không

KP 7

Phạm Văn Thương

Lê Thị Lài

 

32

Lê Đình Hiếu

14/6/2005

12/12

K

Không

KP 7

Lê Đình Bảy

Lê Thị Tuyết

 

33

Ngân Kim Thanh

01/11/2004

12/12

M

Không

 

KP 7

 

Ngân Kim Binh

Bùi Thị Đông

 

34

Trịnh Bá Nghĩa

23/6/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

KP 7

 

Trịnh Bá Ngọc

Lê Thị Nhâm

 

35

Nguyễn Viết Huy

03/10/2004

12/12

Kinh

 

Không

 

 KP 7

Nguyễn Ngọc Bình

Phạm Văn Thủy

 

36

Bùi Văn Du

05/7/2004

12/12

M

Không

KP 7

Bùi Văn Hùng

Lê Thị Thu

 

37

Lê Xuân Trường

05/6/2004

12/12

K

Không

KP7

Lê Xuân Hồng

Lê Thị Nga

 

38

Lê Đức Vũ

11/12/2001

12/12

K

Không

KP 8

Vũ Đức Ý

Mạc Thị Bình

 

39

Hoàng Thanh Lâm

08/11/1999

12/12

K

Không

KP 8

Hoàng Hữu Hoài

Đỗ Thị Hoa

 

40

Lê Nhật Duy

21/02/2002

12/12

K

Không

KP 8

Lê Xuân Vĩnh

Võ Thị Vân Anh

 

41

Phạm Xuân Chiến

28/10/2005

7/12

K

Không

KP 8

Phạm Xuân Lý

Lê Thị Tư

 

42

Phạm Văn Hưng

13/8/2005

6/12

M

Không

KP 9

Phạm Văn Thường

Bùi Thị Hương

 

43

Hà Văn Hiệu

14/10/2005

9/12

M

Không

KP 9

Hà Văn Yên

 ( Đã chết)

Lê Thị Thanh

 

44

Hà Văn Phong

12/10/2005

9/12

M

Không

Kp 9

Hà Văn Duyên

Bùi Thị Hiên

 

45

Hà Văn Tân

 

12/12

M

không

KP 9

Hà Văn Do

Trịnh Thị Huế

 

46

Trịnh Minh Hoàng

05/12/2005

12/12

K

Không

KP 10

Trịnh Minh Hải

Trần Thị Hương

 

47

Trần Văn Nam

04/10/2005

12/12

K

Không

Kp 10

Trần Văn Sơn

Nguyễn Thị Hằng

 

48

Trịnh Như Đạt

18/04/2004

12/12

K

Không

Kp 10

Trịnh Như Lực

Trịnh Thị hường

 

49

Lê Văn Đôn

19/11/2004

12/12

K

Không

Kp 10

Lê Văn Đại

Đã chết

Dương Thị Mơ

Có vợ

50

Đỗ Minh Quân

10/4/2005

12/12

K

Không

KP 11

Đỗ Xuân Hà

Lê Thị Thu

  Đã Chết

 

51

Nguyễn Văn Lượng

06/9/2004

12/12

K

Không

KP 11

Nguyễn Văn Lộc

Đào Thị Bộ

 

52

Hoàng Nhật Thái

12/9/2005

9/12

K

Không

Xuân Hợp

Hoàng Nhật Thắng

Nguyễn Thị Linh

 

53

Trịnh Ngọc Tài

25/3/2003

12/12

K

Không

Xuân Tâm

Trịnh Ngọc Thắng

Cao Thị Xoan

 

54

Bùi Đức Huy

02/12/2003

12/12

M

không

Xuân Tâm

Bùi Đức Tuấn

Bùi Thị Phượng

 

55

Cao Tuấn Linh

28/02/2000

12/12

M

Không

Xuân Tâm

Cao Văn Quang

Lê Thị Thơm

 

56

Nguyễn Trung Kiên

17/02/1999

12/12

Kinh

Khônh

Xuân Tâm

Nguyễn Văn Tý

Nguyễn Thị Hương

 

57

Phạm Ngọc Thành

02/01/2999

12/12

Kinh

Không

Xuân Tâm

Phạm Ngọc Thanh

Lê Thị Hạnh

 

58

Cao Văn Dương

10/02/2005

12/12

M

Không

Xuân Tâm

Cao Văn Minh

Bùi Thị Thoan

 

59

Hoàng Đức Việt Anh

09/3/2005

12/12

Kinh

Không

Xuân Tâm

Hoàng Trung Dũng

   ( Đã Chết)

Bùi Thị Chuyền

 

60

Lê Đức Anh

27/10/2004

12/12

K

Không

Xuân Tâm

Lê Văn Được

(Đã Chết)

Nguyễn Thị Thoa

 

61

Lê Văn Mỹ

25/02/2003

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Lê Văn Lập

Trần Thi Nghĩa

 

62

Phùng Đình Lộc

03/02/2004

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Phùng Đình Tình

Nguễn Thị Hiền

 

63

Hoàng Xuân Trường

12/12/2003

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Hoàng Xuân Hoàn

Ngô Thị Hoa

 

64

Nguyễn Huy Hoàng Anh

04/12/2004

12/12

Kinh

Không

Tân Lập

Nguyễn Huy Ngọc

Lê Thị Như Quỳnh

 

65

Phạm Đình Nhâm

25/5/2002

12/12

Kinh

TCG

Xuân Long

Phạm Đình Thành

Bùi Thị Vân

 

66

Ngô Đình Hiệp

02/02/2004

9/12

Kinh

TCG

Xuân Long

Ngô Đình Luân

Nguyễn Thị Sự

 

67

Dương Quốc Toản

26/02/2005

10/12

Kinh

Không

Xuân Long

Dương Công Thành

Bùi Thị Dương

 

68

Nguyễn Văn Đại

25/8/2001

12/12

Kinh

 

Xuân Long

Nguyễn Văn Hiệp

Ng Thị Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                               Phạm Văn Dũng

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com