Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Hội nghị trực tuyến toản tỉnh triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024

Ngày 07/03/2024 00:00:00

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


(Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT huyện; Đại diên Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức có liên quan cơ quan BHXH huyện. Tại điểm cầu UBND các x㠖 thị trấn có đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Chủ tịch UBND các địa phương; Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các x㠖 thị trấn trên địa bàn.


(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng....Vì vậy, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo toàn diện, hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Quy chế, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng mở rộng và phát triển; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo và ngày càng mở rộng. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ BHXH, BHYT tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN..., từ đó góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện cũng còn một tồn tại, hạn chế. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với ngành BHXH trong triển khai chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp,…. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn phổ biến, nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

(Đ/c Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT huyện Thọ Xuân phát biểu thảo luận tại Hội nghị)


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Đồng thời phân tích, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

(Đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)
(Ảnh chụp màn hình)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá Thanh Hoá là 1 trong những tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
(Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu)
(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá cần nhận diện rõ, rút ra nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ và có giải pháp căn cơ trong triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
Ban Chỉ đạo các cấp và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Ngành BHXH cần khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

(Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị)
(Ảnh chụp màn hình)


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, không chỉ nhằm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 mà còn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời đối với công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Trong công tác đôn đốc thu tiền chậm đóng và xử lý vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, các sở, ban, ngành, đơn vị, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuê, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Đề nghị Công an tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp với BHXH tỉnh trong việc khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Luật Hình sự.

Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia và chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo BHXH Việt Nam, các vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; từ đó triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.Lê Hải – Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân 

  

Hội nghị trực tuyến toản tỉnh triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024

Đăng lúc: 07/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


(Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT huyện; Đại diên Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức có liên quan cơ quan BHXH huyện. Tại điểm cầu UBND các x㠖 thị trấn có đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, Chủ tịch UBND các địa phương; Trưởng BCĐ và các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các x㠖 thị trấn trên địa bàn.


(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng....Vì vậy, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo toàn diện, hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Quy chế, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng mở rộng và phát triển; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo và ngày càng mở rộng. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về thực hiện chế độ BHXH, BHYT tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN..., từ đó góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện cũng còn một tồn tại, hạn chế. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với ngành BHXH trong triển khai chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp,…. Tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước vẫn còn phổ biến, nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

(Đ/c Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT huyện Thọ Xuân phát biểu thảo luận tại Hội nghị)


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Đồng thời phân tích, dự báo, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

(Đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)
(Ảnh chụp màn hình)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá Thanh Hoá là 1 trong những tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
(Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu)
(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá cần nhận diện rõ, rút ra nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ và có giải pháp căn cơ trong triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.
Ban Chỉ đạo các cấp và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Ngành BHXH cần khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

(Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị)
(Ảnh chụp màn hình)


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, không chỉ nhằm mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 mà còn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời đối với công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Trong công tác đôn đốc thu tiền chậm đóng và xử lý vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, các sở, ban, ngành, đơn vị, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thuê, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
(Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Thọ Xuân)

Đề nghị Công an tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp với BHXH tỉnh trong việc khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo Luật Hình sự.

Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia và chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo BHXH Việt Nam, các vụ, ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; từ đó triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.Lê Hải – Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com