Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN SAO VÀNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Ngày 10/01/2024 14:53:31

 

Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Huyện Thọ Xuân, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng; Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam thị trấn Sao Vàng về tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Sao Vàng lần thứ II, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc TT Sao Vàng trong nhiệm 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhân dân và cán bộ thị trấn Sao vàng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh. Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2024. Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra ngày 16/01/2024.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đề nghị các Ban công tác MT các khu phố, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ quốc, ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ phố và trên các trục đường quốc lộ đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn góp phần thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

  

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN SAO VÀNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Đăng lúc: 10/01/2024 14:53:31 (GMT+7)

 

Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Huyện Thọ Xuân, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng; Kế hoạch số 13/KH-MTTQ-BTT, ngày 29/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam thị trấn Sao Vàng về tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Sao Vàng lần thứ II, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc TT Sao Vàng trong nhiệm 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhân dân và cán bộ thị trấn Sao vàng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh. Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

Hòa chung với không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2024. Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Sao Vàng, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra ngày 16/01/2024.

Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đề nghị các Ban công tác MT các khu phố, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ quốc, ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ phố và trên các trục đường quốc lộ đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn góp phần thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com