Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Thông báo về chính sách BHYT đối với người dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thị trấn

Ngày 07/03/2024 16:28:04

 

- Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, có thực hiện hỗ trợ  người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, Địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia, đến ngày 29/02/2024 thị trấn có 1004 người tham gia BHYTngười dân tộc.

Tuy nhiên đến ngày 01/3/2024, Bộ y tế có văn bản số 917/BYT-BH ngày 01/03/2024 của Bộ y tế  về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP thì lại quy định “Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng đã đổi tên, sáp nhập với xã khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng”.

 BHXH huyện Thọ Xuân có công văn số 49 ngày 05/03/2024 về việc thực hiện công văn số 917 ngày 01/03/2024 của Bộ y tế thì từ 01/03/2024, toàn bộ người dân tộc thiểu số thuộc các xã Xuân Phú, Thuận Minh, Quảng Phú, Thị trấn Sao Vàng không còn được hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Do đó 1004 người dân tộc thiểu số đã tham gia BHYT người dân tộc trên địa bàn thị trấn không còn được hỗ nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Từ 01/03/2024, thẻ BHYT của 1004 người dân tộc đã mua thẻ không còn hạn sử dụng khi đi khám chữa bệnh. BHXH sẽ thoái trả số tiền còn lại 10 tháng (Từ tháng 3 đến tháng 12/2024) mà người dân tộc thiếu số mua thẻ BHYT năm 2024 với số tiền 243.000đồng/người để người dân tộc chuyển sang tham gia BHYT ở hình thức BHYT hộ gia đình hoặc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình.

Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh, UBND thị trấn Sao Vàng thông báo để người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn biết và khẩn trương liên hệ với các đại lý thu mà mình đã nộp tiền để thực hiện nộp bù số tiền còn thiếu theo các hình thức BHYT hộ gia đình, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình để được tiếp tục ra hạn thẻ BHYT.

Một lần nữa UBND thị trấn kính mong người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn hợp tác để đảm bảo quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh.

  

Thông báo về chính sách BHYT đối với người dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thị trấn

Đăng lúc: 07/03/2024 16:28:04 (GMT+7)

 

- Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ, có thực hiện hỗ trợ  người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, Địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia, đến ngày 29/02/2024 thị trấn có 1004 người tham gia BHYTngười dân tộc.

Tuy nhiên đến ngày 01/3/2024, Bộ y tế có văn bản số 917/BYT-BH ngày 01/03/2024 của Bộ y tế  về việc triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP thì lại quy định “Trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng đã đổi tên, sáp nhập với xã khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng”.

 BHXH huyện Thọ Xuân có công văn số 49 ngày 05/03/2024 về việc thực hiện công văn số 917 ngày 01/03/2024 của Bộ y tế thì từ 01/03/2024, toàn bộ người dân tộc thiểu số thuộc các xã Xuân Phú, Thuận Minh, Quảng Phú, Thị trấn Sao Vàng không còn được hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Do đó 1004 người dân tộc thiểu số đã tham gia BHYT người dân tộc trên địa bàn thị trấn không còn được hỗ nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Từ 01/03/2024, thẻ BHYT của 1004 người dân tộc đã mua thẻ không còn hạn sử dụng khi đi khám chữa bệnh. BHXH sẽ thoái trả số tiền còn lại 10 tháng (Từ tháng 3 đến tháng 12/2024) mà người dân tộc thiếu số mua thẻ BHYT năm 2024 với số tiền 243.000đồng/người để người dân tộc chuyển sang tham gia BHYT ở hình thức BHYT hộ gia đình hoặc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình.

Vì vậy để bảo đảm quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh, UBND thị trấn Sao Vàng thông báo để người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn biết và khẩn trương liên hệ với các đại lý thu mà mình đã nộp tiền để thực hiện nộp bù số tiền còn thiếu theo các hình thức BHYT hộ gia đình, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình để được tiếp tục ra hạn thẻ BHYT.

Một lần nữa UBND thị trấn kính mong người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn hợp tác để đảm bảo quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh.

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com