Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM BẢO KÊ MÁY GẶT LÚA

Ngày 12/09/2023 00:00:00

 CÔNG AN HUYỆN THỌ XUÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN THỊ TRẤN SAO VÀNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Sao Vàng, ngày 12 tháng 09 năm 2023.

THÔNG BÁO

Về việc phòng chống tội phạm bảo kê máy gặt lúa

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn người dân đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu, phương pháp thu hoạch chủ yếu là thuê sử dụng máy gặt đập liên hợp. Trong vụ chiêm xuân 2022, trên địa bàn một số xã trong huyện vẫn còn xuất hiện tình trạng bảo kê gặt lúa. Các đối tượng bảo kê đã gặp các chủ máy gặt thuê trong và ngoài địa bàn và yêu cầu nộp tiền giữ đồng để hoạt động, mỗi sào chủ máy phải nộp từ 20.000 đồng - 40.000 đồng chênh lệch. Từ đó khiến giá thuê gặt mỗi sào bị nâng lên. Các chủ máy khác được người dân thuê về gặt với giá thấp hơn thì các đối tượng ngăn cản không cho gặt, nếu không nghe các đối tượng sẵn sàng đe dọa hoặc sử dụng hung khí đánh gây thương tích khiến các chủ máy khác không dám về để gặt cho người dân nữa từ đó dẫn đến tình trạng độc quyền gặt của các chủ máy đã nộp tiền bảo kê cho đối tượng.

Khi thực hiện hành vi bảo kê gặt lúa, các đối tượng tập trung đông người. xăm trổ, mang theo dao, kiếm tự chế, tuýp sắt dễ đeo dọa gây hoang mang trong nhân dân và các chủ máy gặt.

Để đảm bảo tình hình ANTT trong thời điểm vụ thu hoạch lúa năm 2023, Công an thị trấn Sao Vàng thông báo cho nhân dân trên địa bản thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị nhân dân có lúa thu hoạch và các chủ máy gặt được thuê gặt kiểm tra xem có hiện tượng bị ép giá thụ tiền bảo kê không. Nếu có hiện tượng trên thị báo cáo ngay cho Công an thị trấn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

2. Yêu cầu các chủ máy gặt khi vào địa phương gặt lúa cho nhân dân phải chủ động ký cam kết về giá gặt theo giá chung của toàn huyện và kịp thời báo cáo tổ giác khi bị ép giá, bảo kê gặt lúa.

Để đảm bảo không xảy ra hoạt động "bao kê máy gặt” phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, rất mong nhận được sự quan tâm của toàn thể bà con và các chủ máy gặt trên địa bàn.

Trân trọng thông báo!

 

KT. TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN

 

 

 

Đại úy Nguyễn Văn Linh

  

THÔNG BÁO: PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM BẢO KÊ MÁY GẶT LÚA

Đăng lúc: 12/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

 CÔNG AN HUYỆN THỌ XUÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN THỊ TRẤN SAO VÀNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             Sao Vàng, ngày 12 tháng 09 năm 2023.

THÔNG BÁO

Về việc phòng chống tội phạm bảo kê máy gặt lúa

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay trên địa bàn người dân đang bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu, phương pháp thu hoạch chủ yếu là thuê sử dụng máy gặt đập liên hợp. Trong vụ chiêm xuân 2022, trên địa bàn một số xã trong huyện vẫn còn xuất hiện tình trạng bảo kê gặt lúa. Các đối tượng bảo kê đã gặp các chủ máy gặt thuê trong và ngoài địa bàn và yêu cầu nộp tiền giữ đồng để hoạt động, mỗi sào chủ máy phải nộp từ 20.000 đồng - 40.000 đồng chênh lệch. Từ đó khiến giá thuê gặt mỗi sào bị nâng lên. Các chủ máy khác được người dân thuê về gặt với giá thấp hơn thì các đối tượng ngăn cản không cho gặt, nếu không nghe các đối tượng sẵn sàng đe dọa hoặc sử dụng hung khí đánh gây thương tích khiến các chủ máy khác không dám về để gặt cho người dân nữa từ đó dẫn đến tình trạng độc quyền gặt của các chủ máy đã nộp tiền bảo kê cho đối tượng.

Khi thực hiện hành vi bảo kê gặt lúa, các đối tượng tập trung đông người. xăm trổ, mang theo dao, kiếm tự chế, tuýp sắt dễ đeo dọa gây hoang mang trong nhân dân và các chủ máy gặt.

Để đảm bảo tình hình ANTT trong thời điểm vụ thu hoạch lúa năm 2023, Công an thị trấn Sao Vàng thông báo cho nhân dân trên địa bản thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đề nghị nhân dân có lúa thu hoạch và các chủ máy gặt được thuê gặt kiểm tra xem có hiện tượng bị ép giá thụ tiền bảo kê không. Nếu có hiện tượng trên thị báo cáo ngay cho Công an thị trấn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

2. Yêu cầu các chủ máy gặt khi vào địa phương gặt lúa cho nhân dân phải chủ động ký cam kết về giá gặt theo giá chung của toàn huyện và kịp thời báo cáo tổ giác khi bị ép giá, bảo kê gặt lúa.

Để đảm bảo không xảy ra hoạt động "bao kê máy gặt” phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, rất mong nhận được sự quan tâm của toàn thể bà con và các chủ máy gặt trên địa bàn.

Trân trọng thông báo!

 

KT. TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN

 

 

 

Đại úy Nguyễn Văn Linh

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com