Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Công văn phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản

Ngày 25/01/2024 00:00:00


Ngày 25/01/2024, UBND thị trấn Sao Vàng ban hành công văn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Nội dung công văn như sau:

Thực hiện Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/1/2024 không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 25/1/2024; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-110C .

Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, Chủ tịch thị trấn yêu cầu các khu phố, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; trong đó tập trung thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Đối với các khu phố:

- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc theo nội dung công văn số 09/UBND-ĐC ngày 23/01/2023 của UBND thị trấn Sao Vàng về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản và công văn số 10/UBND-ĐC ngày 23/01/2024 về hướng dẫn chăm sóc, phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và bị động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn khu phố. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên địa bàn để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Huy động nguồn lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn cho vật nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến cải thiện dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi; sửa chữa, làm mới và che chắn chuồng nuôi, đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt chuồng nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại; tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng dịch bệnh và sức chống chịu với giá rét; tập trung lực lượng xuống các thôn, làng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vào những ngày giá rét không chăn thả gia súc, làm việc sớm, về muộn, đặc biệt là những ngày nhiệt độ dưới 120C cần nuôi, nhốt gia súc tại chuồng.

2. Công chức Địa chính - NN, nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y

Tăng cường hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND thị trấn những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo xử lý theo quy định.

3. Công chức văn hóa, Đài truyền thanh thị trấn

Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời phát tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho người dân biết để phòng, tránh và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về kỹ thuật phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi để người dân biết và thực hiện.

4. Thành viên BCĐ sản xuất thị trấn

Các thành viên BCĐ sản xuất thị trấn chỉ đạo các khu phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo nội dung công văn số 09 và số 10 ngày 23/10/2023 của UBND thị trấn; kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét tại các khu phố, đảm bảo kịp thời hiệu quả.

Yêu cầu các khu phố, thành viên BCĐ sản xuất thị trấn và các ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn này.

Công văn phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản

Đăng lúc: 25/01/2024 00:00:00 (GMT+7)


Ngày 25/01/2024, UBND thị trấn Sao Vàng ban hành công văn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Nội dung công văn như sau:

Thực hiện Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/1/2024 không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 25/1/2024; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-110C .

Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản, Chủ tịch thị trấn yêu cầu các khu phố, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; trong đó tập trung thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Đối với các khu phố:

- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc theo nội dung công văn số 09/UBND-ĐC ngày 23/01/2023 của UBND thị trấn Sao Vàng về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, thủy sản và công văn số 10/UBND-ĐC ngày 23/01/2024 về hướng dẫn chăm sóc, phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và bị động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn khu phố. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên địa bàn để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Huy động nguồn lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn cho vật nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến cải thiện dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi; sửa chữa, làm mới và che chắn chuồng nuôi, đảm bảo giữ ấm cho vật nuôi không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt chuồng nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại; tăng cường chế độ chăm sóc để nâng cao sức đề kháng dịch bệnh và sức chống chịu với giá rét; tập trung lực lượng xuống các thôn, làng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vào những ngày giá rét không chăn thả gia súc, làm việc sớm, về muộn, đặc biệt là những ngày nhiệt độ dưới 120C cần nuôi, nhốt gia súc tại chuồng.

2. Công chức Địa chính - NN, nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y

Tăng cường hướng dẫn thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND thị trấn những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo xử lý theo quy định.

3. Công chức văn hóa, Đài truyền thanh thị trấn

Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời phát tin dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho người dân biết để phòng, tránh và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về kỹ thuật phòng, chống, rét cho cây trồng, vật nuôi để người dân biết và thực hiện.

4. Thành viên BCĐ sản xuất thị trấn

Các thành viên BCĐ sản xuất thị trấn chỉ đạo các khu phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo nội dung công văn số 09 và số 10 ngày 23/10/2023 của UBND thị trấn; kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét tại các khu phố, đảm bảo kịp thời hiệu quả.

Yêu cầu các khu phố, thành viên BCĐ sản xuất thị trấn và các ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công văn này.

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com