Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Bài tuyên truyền Đại hội Công đoàn thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 09/03/2023 14:33:37 

Công đoàn cơ sở thị trấn Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công đoàn xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng, ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQHQH14 ngày16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hoá. Hiện Công đoàn cơ sở thị trấn Sao Vàng có 39 đồng chí đoàn viên, nữ 16 đồng chí, đoàn viên nam 23 đồng chí. Chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng lên, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với công việc đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ khi sáp nhập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng uỷ thị trấn Sao Vàng  và  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND và các tổ chức chính trị xã hộivà tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thị trấn Sao Vàng  đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là:

1.Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên

Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên, NLĐ. Trong đó trọng tâm là: Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Nghị quyết 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, tích cực thi đua lao động, sản xuất, công tác nhằm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe CNVCLĐ, vừa phục hồi và phát triển KT-XH  trong trạng thái bình thường mới, tuyên truyền đoàn viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch về Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.Thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hàng năm công đoàn đã chủ động phối hợp với UBND thị trấn tổ chức tốt Hội nghị CBCC theo tinh thần Nghị định số 04 và Thông tư 01 của Chính phủ để đoàn viên được tham gia bàn bạc,  thảo luận và thống nhất thực  hiện những nội quy, quy chế, kế hochj của đơn vị, các vấn đề liên quan đến đời sống và việc làm của cán bộ, đoàn viên, tham gia cùng chính quyền xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn hoá; Phối hợp với MTTQ các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị, chú trọng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, chế độ chính sách cho NLĐ tại đơn vị.

Công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân của đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ chia tay chuyển công tác cho đoàn viên luôn được công đoàn quan tâm kịp thời, tổ chức cho đoàn viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng các loại quỹ  được 100% cán bộ đoàn viên tham gia động ủng hộ như quỹ mái ấm công đoàn, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, quỹ chữ thập đỏ, quỹ vì người nghèo, ủng hộ bảo lụt miền trung.... phối hợp với hội Chữ thập đỏ vận động đoàn viên tham gia hiến máu đều vượt chỉ tiêu…

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trọng tâm là các phong trào hướng vào mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng, đô thị văn minh, gắn với cơ sở hạ tầng phường", phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Thọ Xuân đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid 19”, chương trình 75 nghìn sáng kiến, 01 triệu sáng kiến, đặc biệt là phong trào "CNVCLĐ chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030".

Công đoàn vận động đoàn viên hăng hái tham gia dọn vệ sinh công sở, xanh, sạch, đẹp, văn minh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT để tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên. Hằng năm đều có sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

4. Xây dựng tổ chức Công đoàn vứng mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, quyết định về phát triển KTXH của địa phương. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Với những thành tích đó, hàng năm Công đoàn thị trấn Sao Vàng luôn được LĐLĐ huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với phương châm hành động: “Đổi mới-dân chủ- đoàn kết-phát triển”. Đại hội Công đoàn Thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt nam. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thằng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hoàn  thành các tiêu chí  Đô thị văn minh vào năm 2024 gắn với xây dựng các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng phường giai đoạn 2022 – 2025./.

                                     

  

Bài tuyên truyền Đại hội Công đoàn thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 09/03/2023 14:33:37 (GMT+7) 

Công đoàn cơ sở thị trấn Sao Vàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công đoàn xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng, ngày 01/12/2019 theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQHQH14 ngày16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hoá. Hiện Công đoàn cơ sở thị trấn Sao Vàng có 39 đồng chí đoàn viên, nữ 16 đồng chí, đoàn viên nam 23 đồng chí. Chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng lên, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với công việc đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ khi sáp nhập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng uỷ thị trấn Sao Vàng  và  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND và các tổ chức chính trị xã hộivà tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thị trấn Sao Vàng  đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là:

1.Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên

Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến đoàn viên, NLĐ. Trong đó trọng tâm là: Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Nghị quyết 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10/01/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, tích cực thi đua lao động, sản xuất, công tác nhằm thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe CNVCLĐ, vừa phục hồi và phát triển KT-XH  trong trạng thái bình thường mới, tuyên truyền đoàn viên tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch về Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.Thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hàng năm công đoàn đã chủ động phối hợp với UBND thị trấn tổ chức tốt Hội nghị CBCC theo tinh thần Nghị định số 04 và Thông tư 01 của Chính phủ để đoàn viên được tham gia bàn bạc,  thảo luận và thống nhất thực  hiện những nội quy, quy chế, kế hochj của đơn vị, các vấn đề liên quan đến đời sống và việc làm của cán bộ, đoàn viên, tham gia cùng chính quyền xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn hoá; Phối hợp với MTTQ các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát theo QĐ 217 của Bộ Chính trị, chú trọng giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, chế độ chính sách cho NLĐ tại đơn vị.

Công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân của đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ chia tay chuyển công tác cho đoàn viên luôn được công đoàn quan tâm kịp thời, tổ chức cho đoàn viên đi thực tế học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng các loại quỹ  được 100% cán bộ đoàn viên tham gia động ủng hộ như quỹ mái ấm công đoàn, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, quỹ chữ thập đỏ, quỹ vì người nghèo, ủng hộ bảo lụt miền trung.... phối hợp với hội Chữ thập đỏ vận động đoàn viên tham gia hiến máu đều vượt chỉ tiêu…

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trọng tâm là các phong trào hướng vào mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng, đô thị văn minh, gắn với cơ sở hạ tầng phường", phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Thọ Xuân đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch Covid 19”, chương trình 75 nghìn sáng kiến, 01 triệu sáng kiến, đặc biệt là phong trào "CNVCLĐ chung sức hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030".

Công đoàn vận động đoàn viên hăng hái tham gia dọn vệ sinh công sở, xanh, sạch, đẹp, văn minh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT để tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên. Hằng năm đều có sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

4. Xây dựng tổ chức Công đoàn vứng mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, quyết định về phát triển KTXH của địa phương. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Với những thành tích đó, hàng năm Công đoàn thị trấn Sao Vàng luôn được LĐLĐ huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với phương châm hành động: “Đổi mới-dân chủ- đoàn kết-phát triển”. Đại hội Công đoàn Thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt nam. Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thằng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Sao Vàng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, hoàn  thành các tiêu chí  Đô thị văn minh vào năm 2024 gắn với xây dựng các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng phường giai đoạn 2022 – 2025./.

                                     

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com