Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

TUYÊN TRUYỀN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NGÀY 10/10

Ngày 06/10/2023 00:00:00

 

 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 505/QĐ-TTg phê duyệt ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.
3.png

Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).
1.jpg

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa: Góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nói chung của Đất nước. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, ngày chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ngày chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải làm thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

 Với việc tham gia sử dụng các phần mềm, các nền tảng ứng dụng trên các trang mạng, các sàn thương mại điện tử, mua bán hàng trực tuyến cũng như trên Zalo, facebook... chính là việc mà người dân chúng ta đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về quá trình chuyển đổi số mỗi người dân chúng ta cần tham gia vào các tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực tìm hiểu để nắm rõ bản chất của chuyển đổi số, vận dụng linh hoạt những thành tựu của cuộc cách mạng số vào cuộc sống hàng ngày như thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tạo lập các tài khoản dịch vụ công để xây dựng chính quyền điện tử; từng bước thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt thông qua các hệ thống giao dịch của ngân hàng, ví điện tử; Tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử và phát triển các sản phẩm nông sản đủ điều kiện để đưa lên sàn thương mại điện tử.
2.jpg

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10!

Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!

Chuyển đổi số kết sức mạnh – nối thành công!

 

  

TUYÊN TRUYỀN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NGÀY 10/10

Đăng lúc: 06/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

 

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 505/QĐ-TTg phê duyệt ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.
3.png

Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).
1.jpg

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia

Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa: Góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nói chung của Đất nước. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, ngày chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ngày chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải làm thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

 Với việc tham gia sử dụng các phần mềm, các nền tảng ứng dụng trên các trang mạng, các sàn thương mại điện tử, mua bán hàng trực tuyến cũng như trên Zalo, facebook... chính là việc mà người dân chúng ta đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về quá trình chuyển đổi số mỗi người dân chúng ta cần tham gia vào các tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực tìm hiểu để nắm rõ bản chất của chuyển đổi số, vận dụng linh hoạt những thành tựu của cuộc cách mạng số vào cuộc sống hàng ngày như thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tạo lập các tài khoản dịch vụ công để xây dựng chính quyền điện tử; từng bước thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt thông qua các hệ thống giao dịch của ngân hàng, ví điện tử; Tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử và phát triển các sản phẩm nông sản đủ điều kiện để đưa lên sàn thương mại điện tử.
2.jpg

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10!

Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!

Chuyển đổi số kết sức mạnh – nối thành công!

 

  

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com