Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

BỘ MÁY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG

Ngày 22/09/2022 08:38:36

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN SAO VÀNG 

 

1. Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

- Điện thoại:  0985362116

 

 

2. Đồng chí: ĐINH NGỌC BÌNH

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

- Điện thoại:  0963092259

 

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN SAO VÀNG, NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ tên

Đơn vi

Chức vụ

1

Cao Văn Xuân

Cơ quan TT

Chủ tịch HĐND

2

Lê Xuân Bàn

Cơ quan TT

Chủ tịch UBND

3

Đinh Ngọc Bình

Cơ quan TT

PCT HĐND

4

Trịnh Thị Đào

Cơ quan TT

Chủ tịch MTTQ

5

Bùi Trọng Toàn

Cơ quan TT

PCT UBND

6

Mạc Văn Tỉnh

Cơ quan TT

PCT UBND

7

Lê Thị Duyên

Cơ quan TT

Chủ tịch hội PN

8

Phạm Văn Dũng

Cơ quan TT

CHTQS

9

Nguyễn Hải Hưng

Cơ quan TT

Trưởng CA

10

Lê Xuân Bằng

Cơ quan TT

PCT hội CCB

11

Lê Thị Liên

Trường học

Hiệu trưởng

12

Lê Thị Vân

Khu phố 1

Bí thư CĐ

13

Phạm Văn Hồng

Khu phố 2

Khu trưởng

14

Lê Thị Thủy

Khu phố 3

Chi hộ trưởng PN

15

Lê Công Đức

Khu phố 4

Bí thư Chi bộ

16

Bùi Thị Hưng

Khu phố 5

Chi hội trưởng PN

17

Lê Văn Huấn

Khu phố 6

Bí thư CĐ

18

Lương Văn Thắng

Khu phố 7

Khu trưởng

19

Lê Thị Nga

Khu phố 8

Phó Chi hội PN

20

Phạm Thị Thư

Khu phố 9

Chi hội trưởng PN

21

Phan Trọng Nhạn

Khu phố 10

Khu trưởng

22

Trịnh Ngọc Kiên

Khu phố 11

Thôn đội trưởng

23

Nguyễn Văn Thắng

KP Xuân hợp

Khu trưởng

24

Lê Đức Sơn

KP Tân Lập

Thôn đội trưởng

25

Quách Như Khanh

KP Xuân Long

Khu trưởng

26

Lê Thị Vân

KP Xuân Tâm

Phó CT hội Nông dân

           

            Theo HĐND thị trấn Sao Vàng

 

BỘ MÁY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN SAO VÀNG

Đăng lúc: 22/09/2022 08:38:36 (GMT+7)

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN SAO VÀNG 

 

1. Đồng chí: CAO VĂN XUÂN

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó bí thư Trường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân

- Điện thoại:  0985362116

 

 

2. Đồng chí: ĐINH NGỌC BÌNH

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ Lý luận: Trung cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn

- Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

- Điện thoại:  0963092259

 

II. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN SAO VÀNG, NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ tên

Đơn vi

Chức vụ

1

Cao Văn Xuân

Cơ quan TT

Chủ tịch HĐND

2

Lê Xuân Bàn

Cơ quan TT

Chủ tịch UBND

3

Đinh Ngọc Bình

Cơ quan TT

PCT HĐND

4

Trịnh Thị Đào

Cơ quan TT

Chủ tịch MTTQ

5

Bùi Trọng Toàn

Cơ quan TT

PCT UBND

6

Mạc Văn Tỉnh

Cơ quan TT

PCT UBND

7

Lê Thị Duyên

Cơ quan TT

Chủ tịch hội PN

8

Phạm Văn Dũng

Cơ quan TT

CHTQS

9

Nguyễn Hải Hưng

Cơ quan TT

Trưởng CA

10

Lê Xuân Bằng

Cơ quan TT

PCT hội CCB

11

Lê Thị Liên

Trường học

Hiệu trưởng

12

Lê Thị Vân

Khu phố 1

Bí thư CĐ

13

Phạm Văn Hồng

Khu phố 2

Khu trưởng

14

Lê Thị Thủy

Khu phố 3

Chi hộ trưởng PN

15

Lê Công Đức

Khu phố 4

Bí thư Chi bộ

16

Bùi Thị Hưng

Khu phố 5

Chi hội trưởng PN

17

Lê Văn Huấn

Khu phố 6

Bí thư CĐ

18

Lương Văn Thắng

Khu phố 7

Khu trưởng

19

Lê Thị Nga

Khu phố 8

Phó Chi hội PN

20

Phạm Thị Thư

Khu phố 9

Chi hội trưởng PN

21

Phan Trọng Nhạn

Khu phố 10

Khu trưởng

22

Trịnh Ngọc Kiên

Khu phố 11

Thôn đội trưởng

23

Nguyễn Văn Thắng

KP Xuân hợp

Khu trưởng

24

Lê Đức Sơn

KP Tân Lập

Thôn đội trưởng

25

Quách Như Khanh

KP Xuân Long

Khu trưởng

26

Lê Thị Vân

KP Xuân Tâm

Phó CT hội Nông dân

           

            Theo HĐND thị trấn Sao Vàng

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com