Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PCCC VÀ CHCN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN SAO VÀNG

Ngày 29/05/2023 17:09:51

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PCCC VÀ CHCN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN SAO VÀNG

 

Thực hiện Công văn số 1240/CV-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thị trấn Sao Vàng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên địa bàn thị trấn.
26.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo, cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5, phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, TT UBND; Chủ tịch, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn, Trưởng các khu phố; Lực lượng công an thị trấn, Tổ BVDP và đại diện của các hộ gia đình vừa ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.
11.jpg

Đồng chí Lê Xuân Bàn, phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo, cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5, phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh đã triển khai Luật PCCC, các nghị định, thông tư về phòng cháy chữa cháy; giới thiệu các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, hướng dẫn bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ.
22.jpg

Sau hội nghị, đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo đã hướng dẫn các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp thực hành phương án chữa cháy với tình huống giả định; đại diện các hộ dân đã được trực tiếp tham gia thực hành công tác chữa cháy.
23.jpg

 

Qua hội nghị  đã giúp các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp nắm vững  kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của người dân nhất là của các hộ gia đình vừa ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ quan doanh nghiệp, các công ty sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn, trang bị những kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm xử lý sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị, chủ động sẵn sàng chữa cháy hiệu quả khi có cháy xảy ra đặc biệt khi đám cháy mới phát sinh, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
27.jpg25.jpg24.jpg

 

 

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PCCC VÀ CHCN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN SAO VÀNG

Đăng lúc: 29/05/2023 17:09:51 (GMT+7)

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PCCC VÀ CHCN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN SAO VÀNG

 

Thực hiện Công văn số 1240/CV-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thị trấn Sao Vàng về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên địa bàn thị trấn.
26.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo, cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5, phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh; các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, TT UBND; Chủ tịch, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn, Trưởng các khu phố; Lực lượng công an thị trấn, Tổ BVDP và đại diện của các hộ gia đình vừa ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thị trấn Sao Vàng.
11.jpg

Đồng chí Lê Xuân Bàn, phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo, cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5, phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh đã triển khai Luật PCCC, các nghị định, thông tư về phòng cháy chữa cháy; giới thiệu các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, hướng dẫn bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ.
22.jpg

Sau hội nghị, đồng chí Trung uý Lê Văn Thảo đã hướng dẫn các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp thực hành phương án chữa cháy với tình huống giả định; đại diện các hộ dân đã được trực tiếp tham gia thực hành công tác chữa cháy.
23.jpg

 

Qua hội nghị  đã giúp các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp nắm vững  kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH của người dân nhất là của các hộ gia đình vừa ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ quan doanh nghiệp, các công ty sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị trấn, trang bị những kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm xử lý sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị, chủ động sẵn sàng chữa cháy hiệu quả khi có cháy xảy ra đặc biệt khi đám cháy mới phát sinh, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
27.jpg25.jpg24.jpg

 

 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com