Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
141789

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân

Ngày 23/02/2024 09:04:48

 

Thị trấn Sao Vàng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc lớp lớp các thế hệ thanh niên Sao Vàng đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn phát huy truyền thống quê hương, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Những người con của Sao Vàng đã nối tiếp nhau, anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Có những người đã hy sinh, có những người đã để lại một phần máu thịt của mình ở các chiến trường. Máu của các anh hùng Liệt sỹ đã tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Trong hoà bình xây dựng đất nước, những người con của Sao Vàng luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Các quân nhân sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, sau khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tham gia vào bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh, huyện đến cơ sở và là những công dân tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Sao Vàng văn minh, giàu đẹp…

Phát huy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, thanh niên Thị trấn Sao vàng luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, luôn ra sức học tập, rèn luyện, phấn đẩu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Kế hoạch về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ngày 25/02/2024, UBND thị trấn Sao Vàng tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Thời gian: Vào lúc 14h00p, địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Sao Vàng.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà cao hơn cả đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tin rằng, các thế hệ thanh niên thị trấn Sao Vàng khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đem sức trẻ của mình ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. 

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân

Đăng lúc: 23/02/2024 09:04:48 (GMT+7)

 

Thị trấn Sao Vàng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc lớp lớp các thế hệ thanh niên Sao Vàng đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn phát huy truyền thống quê hương, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Những người con của Sao Vàng đã nối tiếp nhau, anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Có những người đã hy sinh, có những người đã để lại một phần máu thịt của mình ở các chiến trường. Máu của các anh hùng Liệt sỹ đã tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Trong hoà bình xây dựng đất nước, những người con của Sao Vàng luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Các quân nhân sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, sau khi trở về địa phương tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tham gia vào bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh, huyện đến cơ sở và là những công dân tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Sao Vàng văn minh, giàu đẹp…

Phát huy phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, thanh niên Thị trấn Sao vàng luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, luôn ra sức học tập, rèn luyện, phấn đẩu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Kế hoạch về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ngày 25/02/2024, UBND thị trấn Sao Vàng tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Thời gian: Vào lúc 14h00p, địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Sao Vàng.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà cao hơn cả đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tin rằng, các thế hệ thanh niên thị trấn Sao Vàng khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đem sức trẻ của mình ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. 

Thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Thị Trấn Sao Vàng, khu phố Xuân Tâm, TT. Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 02373835076
Email: saovangubndtt@gmail.com